மேற்கு வங்கம்

நாங்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டோம்: கட்டால் குடியிருப்பாளர்கள் ஏன் அடிக்கடி வெள்ளத்தால் சோர்வடைகிறார்கள்
பருவநிலை மாற்றம்

"நாங்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டோம்": கட்டால் குடியிருப்பாளர்கள் ஏன் அடிக்கடி வெள்ளத்தால் சோர்வடைகிறார்கள்

பாஸ்சிம் மெதினிபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கட்டால் பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் வெள்ளம் மக்களின் வீடுகள் மற்றும் பயிர்களை சேதப்படுத்துகிறது, அவர்களின்...

கட்டுமானத்தில் உள்ள செவோக்-ரங்போ ரயில் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் கவலைகளை ஏற்படுத்துகிறது
வளர்ச்சி

கட்டுமானத்தில் உள்ள செவோக்-ரங்போ ரயில் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் கவலைகளை ஏற்படுத்துகிறது

டார்ஜிலிங்: "மேலிருந்து குன்றுகளின் பாறைகள் உருண்டு விழுகின்றன, கீழே வெள்ளம் உண்டாகி எங்கள் கதவுகளை அடைந்தது. நாங்கள் எங்கே செல்வது?" என்று மேற்கு...