விசாரணைகள்

ஏன் 750,000 போலீஸ் வழக்குகள் ஆதாரம் இல்லாததால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிக்கப்படுகின்றன
விசாரணைகள்

ஏன் 750,000 போலீஸ் வழக்குகள் 'ஆதாரம் இல்லாததால்' ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிக்கப்படுகின்றன

சாட்சியங்கள் இல்லாததால், முடிக்கப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது, இருப்பினும் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டதாகவே உள்ளது என்று நிபுணர்கள்...

வெறும் ரூ. 5,000 இழப்பீட்டு நிதியுடன், கடத்தலில் இருந்து தப்பியவர்களுக்கு பணம் தர போராடும் வங்காளம்
விசாரணைகள்

வெறும் ரூ. 5,000 இழப்பீட்டு நிதியுடன், கடத்தலில் இருந்து தப்பியவர்களுக்கு பணம் தர போராடும் வங்காளம்

கொடூரமான குற்றங்களில் இருந்து தப்பிப்பிழைத்தவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான மேற்கு வங்க மாநில ஒதுக்கீடு மற்றும் அதன் மாவட்ட சட்ட சேவை அதிகாரிகளால்...