விசாரணைகள்

கட்டுமானத்தில் உள்ள செவோக்-ரங்போ ரயில் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் கவலைகளை ஏற்படுத்துகிறது
வளர்ச்சி

கட்டுமானத்தில் உள்ள செவோக்-ரங்போ ரயில் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் கவலைகளை ஏற்படுத்துகிறது

டார்ஜிலிங்: "மேலிருந்து குன்றுகளின் பாறைகள் உருண்டு விழுகின்றன, கீழே வெள்ளம் உண்டாகி எங்கள் கதவுகளை அடைந்தது. நாங்கள் எங்கே செல்வது?" என்று மேற்கு...

ஏன் 750,000 போலீஸ் வழக்குகள் ஆதாரம் இல்லாததால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிக்கப்படுகின்றன
விசாரணைகள்

ஏன் 750,000 போலீஸ் வழக்குகள் 'ஆதாரம் இல்லாததால்' ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிக்கப்படுகின்றன

சாட்சியங்கள் இல்லாததால், முடிக்கப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது, இருப்பினும் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டதாகவே உள்ளது என்று நிபுணர்கள்...