ஜம்மு காஷ்மீர்

கதுவாவுக்கு பிந்தைய சட்டம் காஷ்மீரில் சிறார் பாலியல் அத்துமீறல் அதிகரிப்பை காண்கிறது
ஜம்மு காஷ்மீர்

கதுவாவுக்கு பிந்தைய சட்டம் காஷ்மீரில் சிறார் பாலியல் அத்துமீறல் அதிகரிப்பை காண்கிறது

ஜம்மு-காஷ்மீரில், சிறார் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு எதிரான சட்டம் அமலான நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, காஷ்மீர் பகுதியில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 30...

உலகின் விலையுயர்ந்த நறுமணப்பொருளான காஷ்மீரின் குங்குமப்பூ - புவிசார் குறியீடு எதிர்பார்க்கும் விவசாயிகள்
அண்மை தகவல்கள்

உலகின் விலையுயர்ந்த நறுமணப்பொருளான காஷ்மீரின் குங்குமப்பூ - புவிசார் குறியீடு எதிர்பார்க்கும் விவசாயிகள்

பாம்பூர்: தெற்கு காஷ்மீர் நகரில் ஒரு குளிர்கால பிப்ரவரி காலை அது; 38 வயதான குங்குமப்பூ விவசாயி மன்சூர் அகமது பட், 30 கிமீ தொலைவில் உள்ள தலைநகர்...