ஜம்மு காஷ்மீர்

தூத்பத்ரியின் பெண்கள்: இல்லத்தரசிகள் முதல், நிலையான வணிகர்கள் வரை
ஜம்மு காஷ்மீர்

தூத்பத்ரியின் பெண்கள்: இல்லத்தரசிகள் முதல், நிலையான வணிகர்கள் வரை

காஷ்மீரின் தூத்பத்ரியில் உள்ள பெண்கள், பூஜ்ஜியம் கழிவு உணவுக்கடைகளைத் திறந்து, அதிக பெண்களை பணிக்கு கொண்டு வரவும், கழிவுகளை குறைக்கவும் ஒரு வழியைக்...

கதுவாவுக்கு பிந்தைய சட்டம் காஷ்மீரில் சிறார் பாலியல் அத்துமீறல் அதிகரிப்பை காண்கிறது
ஜம்மு காஷ்மீர்

கதுவாவுக்கு பிந்தைய சட்டம் காஷ்மீரில் சிறார் பாலியல் அத்துமீறல் அதிகரிப்பை காண்கிறது

ஜம்மு-காஷ்மீரில், சிறார் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு எதிரான சட்டம் அமலான நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, காஷ்மீர் பகுதியில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 30...