ஜம்மு காஷ்மீர்

ஜம்மு காஷ்மீரில் ஏன் சிசேரியன் பிரசவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன
சுகாதாரம்

ஜம்மு காஷ்மீரில் ஏன் சிசேரியன் பிரசவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன

கடந்த 2015-16 இல் 33.4% ஆக இருந்த சி-பிரிவுகளின் விகிதம், 2019-21 இல் கிட்டத்தட்ட 42% ஆக உயர்ந்துள்ள நிலையில், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் நாட்டிலேயே...

காஷ்மீரின் மாசுபட்ட ஏரிகளை புத்துயிரூட்ட சமூகம் சார்ந்த முன்முயற்சிகள் வழி காட்டுகின்றன
ஜம்மு காஷ்மீர்

காஷ்மீரின் மாசுபட்ட ஏரிகளை புத்துயிரூட்ட சமூகம் சார்ந்த முன்முயற்சிகள் வழி காட்டுகின்றன

ஸ்ரீநகரில் உள்ள குஷால் சார் ஏரியின் புத்துயிரூட்டல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கான சமூக முயற்சிகள் பற்றிய நம்பிக்கையை மீட்டெடுத்துள்ளது.