சுற்றுலா பாதிப்பால் காஷ்மீரில் 1,44,500 வேலை இழப்புகள்
அண்மை தகவல்கள்

சுற்றுலா பாதிப்பால் காஷ்மீரில் 1,44,500 வேலை இழப்புகள்

ஸ்ரீநகர்: தற்போதைய வசந்த காலத்திலாவது சுற்றுலாப் பயணிகள் காஷ்மீருக்கு அதிகளவு வராவிட்டால், 52 வயதான குலாம் ஜீலானி தனது வேலையை இழக்க நேரிடும்....

தகவல் தொடர்பு தடை காஷ்மீரில் புதிய மனநல சவால்களை உருவாக்குகிறது
அண்மை தகவல்கள்

தகவல் தொடர்பு தடை காஷ்மீரில் புதிய மனநல சவால்களை உருவாக்குகிறது

ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாரமுல்லா: மருத்துவரின் அறைக்கு அருகில் ஒரு மூலையில் அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த பெண். கம்பவுண்டர் மேஜையில் இருந்த அட்டவணை காகிதம்...