தாய் மீது  கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் குழந்தைகள் நலனில் கர்நாடகா எப்படி முன்னேற்றம் காண்கிறது
அண்மை தகவல்கள்

தாய் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் குழந்தைகள் நலனில் கர்நாடகா எப்படி முன்னேற்றம் காண்கிறது

பெல்லாரி, தும்கூர் மற்றும் மைசூரு: ரேகா. எம், 30, தனது இரண்டாவது முறையாக ஆறு மாத கர்ப்பம் தரித்துள்ளார்; தனது கிராமத்தில் உள்ள ஷங்கர்பந்த்...

தூய்மை இந்தியா திட்ட நெருக்கடிகளை வெளிப்படுத்தும் ஜம்மு;  குடிநீர் ஆதாரங்களில் கலக்கும் 94% சுத்திகரிக்கபடாத கழிவுநீர்
அண்மை தகவல்கள்

தூய்மை இந்தியா திட்ட நெருக்கடிகளை வெளிப்படுத்தும் ஜம்மு; குடிநீர் ஆதாரங்களில் கலக்கும் 94%...

(ஜம்மு) ஜம்மு & காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை திறவெளி கழிப்பிடம் இல்லாத (ODF) மாநிலமாக, 2018 செப்டம்பர் 15ஆம் ஆண்டு, அம்மாநில ஆளுநரால்...