கோவிட்-19 தடுப்பூசி: நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை இந்தியா சந்திக்கத் தொடங்குகிறதா?
சுகாதாரம்

கோவிட்-19 தடுப்பூசி: நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை இந்தியா சந்திக்கத் தொடங்குகிறதா?

புதிய #கோவிட்19 வழக்குகள் தற்போது குறைந்து வந்தாலும், மொத்த இறப்புகளில் முதியோர்களின் பங்கு மும்பை, தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் சற்று உயர்ந்துள்ளது....

20 மாதங்களில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் -19 தரவுகளில் நீடிக்கும் இடைவெளிகள்
தரவு இடைவெளிகள்

20 மாதங்களில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் -19 தரவுகளில் நீடிக்கும் இடைவெளிகள்

தன்னார்வலர்களால் இயக்கப்படும், திரள் ஆதாரமான முயற்சியான covid19india.org, இந்தியாவுக்காக பிரிக்கப்படாத, வரலாற்று மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரே...