Top
புதிய இறப்பு தரவு இந்தியாவின் குறைந்த கோவிட் இறப்பு எண்ணிக்கைகளை விளக்க முடியுமா?
கோவிட்-19

புதிய இறப்பு தரவு இந்தியாவின் குறைந்த கோவிட் இறப்பு எண்ணிக்கைகளை விளக்க முடியுமா?

இரண்டாவது கோவிட்-19 அலை, முதல் அலையைவிட ஆபத்து குறைவானது என்று அறிவிப்பதில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பதால், இந்தியாவின் ஒப்பீட்டளவில்...

மக்கள் மேலும் ஒன்றிணையத் தொடங்கும் நிலையில் திரள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஒரு நகரும் இலக்கு
கோவிட்-19

'மக்கள் மேலும் ஒன்றிணையத் தொடங்கும் நிலையில் திரள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஒரு நகரும் இலக்கு'

ஐ.டி.எஃப்.சி நிறுவனத்துடன் இந்தியாவில் பல கோவிட் -19 செரோ-கணக்கெடுப்புகளுக்கு தலைமை தாங்கிய அனுப் மலானி, செரோ-ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்புகளை சரியாக...