Top
முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு
கோவிட்-19

முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு

கடந்த 2020ம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு கோடி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோவிட்-19 வழக்குகள் இருந்தன. இருப்பினும், அறிகுறியற்ற தன்மை...

குழந்தை ஊட்டச்சத்து மேம்பாட்டில் இந்தியா பல தசாப்தங்கள் பின்னோக்கி செல்லக்கூடும் என்பதை காட்டும் அரசின் புதிய தரவு
சுகாதாரம்

குழந்தை ஊட்டச்சத்து மேம்பாட்டில் இந்தியா பல தசாப்தங்கள் பின்னோக்கி செல்லக்கூடும் என்பதை காட்டும் அரசின் புதிய தரவு

பல தசாப்தங்களாக கிடைத்த பலன்களுக்கு மாறாக, குழந்தைகள் மத்தியில் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு அதிகரிப்பதை இந்தியா காணலாம் என்று, சமீபத்திய தேசிய குடும்ப...