சென்னை: இந்தியாவின் கோவிட் -19 இரண்டாவது அலைக்கு இணையாக, இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் கிராமப்புற இந்தியா முழுவதும் "காய்ச்சல்" மற்றும் "அறியப்படாத காரணங்கள்" ஆகியவற்றால் இறப்புக்கள் நேர்ந்ததை, புதிய அதிகாரப்பூர்வ தரவு காட்டுகிறது. மருத்துவ ரீதியாக கண்டறியப்பட்ட சுவாச நோய்த்தொற்றுகளின் இறப்புகளும் அதிகரித்தன, கண்டறியப்படாத இறப்புகளின் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் கோவிட் -19 இறப்புகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் அளவைக் குறிக்கிறது.

தேசிய சுகாதார மிஷனின் (என்.எச்.எம்) சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பின் (எச்.எம்.ஐ.எஸ்) சமீபத்திய தகவல்கள், மே 2019 உடன் ஒப்பிடும்போது, மே 2021 இல் கிட்டத்தட்ட 300,000 இறப்புகளைக் காட்டுங்கள், இது இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் -19 இறப்பு எண்ணிக்கையை விட 2.5 மடங்கு அதிகமாகும்.

மாறுபாட்டை அளவை மதிப்பிடுதல்

இந்தியாவின் அதிகாரபூர்வ கோவிட் -19 இறப்பு எண்ணிக்கை, உண்மையான எண்ணிக்கையைவிட குறைத்து மதிப்பிடுவதாக, பரவலாக கருதப்படுகிறது. ஓரளவு நிறுவன ரீதியான மற்றும் தொற்றுநோய்க்கு குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக, அதிகாரபூர்வ புள்ளி விவரங்களில், பல கோவிட் -19 இறப்புகளை காணவில்லை. தொற்றுநோய்களின் போது அதிகமான இறப்பு அளவை மதிப்பிடுவதற்கு, 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து பிற காரணங்களின் இறப்புகளுக்கும், தொற்றுக்கு முந்தைய ஆண்டான, 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிற மற்றும் முந்தைய நிகழ்வுகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் கணக்கிட, ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்தியாவின் சிவில் பதிவு அமைப்பு (CRS - சிஆர்எஸ்) தரவை நோக்கி திரும்பியுள்ளனர் என்று, ஜூன் 2021 இல் இந்தியாஸ்பெண்ட் கட்டுரை தெரிவித்தது. இருப்பினும், தரவு முழுமையடையவில்லை, மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமாக இறப்பு பதிவு என்ற வரம்புடன் உள்ளது. தரவு கிடைக்கக்கூடிய வரையறுக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் இருந்து உண்மையான தோற்றத்தை நாங்கள் ஒன்றாக இணைத்து வருகிறோம்.

தரவுகளின் மற்றொரு அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம், மேலும் தடயங்களை வழங்கக்கூடும். தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் (NHM) சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (HMIS -எச்.எம்.ஐ.எஸ்) என்பது ஒரு நிர்வாக இணையதளம் ஆகும், இது நாடு முழுவதும் சுமார் 200,000 சுகாதார மையங்களில் இருந்து தரவை ஒருங்கிணைக்கிறது. இவை பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களில் பொது மருத்துவ மையங்கள், ஆனால் சில தனியார் மற்றும் நகர்ப்புற மையங்களும் அடங்கும். சுகாதார மையங்கள், துணை மையங்கள் (3,000-5,000 மக்களுக்கு சேவை செய்கின்றன), ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் (20,000-30,000 மக்களுக்கு சேவை செய்கின்றன), சமூக சுகாதார மையங்கள் (80,000-120,000 மக்களுக்கு சேவை செய்கின்றன), துணை மருத்துவமனைகள் மற்றும் மாவட்ட மருத்துவமனைகள் ஆகியன அடங்கும்.

ஒவ்வொரு மையமும், 500 க்கும் மேற்பட்ட குறிப்பீடுகளில், மாதாந்திர தரவை தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பின் இணையதளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும். இருப்பினும், மாநிலங்கள் சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதற்கும் தரவை சேகரிப்பதற்கும் பல்வேறு நிலைகளில் செயல்படுகின்றன. உதாரணமாக, பீகார், 2019ம் ஆண்டில் 17,000 இறப்புகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் அந்த ஆண்டில் மாநிலத்தில் கிட்டத்தட்ட 700,000 பேர் இறந்ததாக, அனைத்து பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளையும் பதிவை கண்காணிக்கும் சிவில் பதிவு அமைப்பு மதிப்பிட்டுள்ளது. பீகாரை விட, 2019 ல் குறைவான உண்மையான இறப்புகளைக் கொண்ட கேரளா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் போன்ற மாநிலங்கள் பீகாரை விட பல இறப்புகளை, தேசிய சுகாதார இயக்க இணையதளத்தில் பதிவு செய்துள்ளன.

இந்த எண்ணிக்கை, முழு தோற்றத்தை காண்பிப்பதில் இருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளன. உதாரணமாக, ஒரு 'சாதாரண' தொற்றுநோய் கொண்டிருந்த 2019 ஆம் ஆண்டில், தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு, சுமார் 2,640,000 இறப்புகளைப் பதிவுசெய்தது, அல்லது சிவில் பதிவு அமைப்பு மதிப்பீடுகளுக்கு எதிராக சோதனை செய்தபோது, ​​அந்த ஆண்டில் நாட்டில் நிகழ்ந்த அனைத்து இறப்புகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் குறைவானது. ஏனென்றால், நகர்ப்புறங்களிலும் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் தேசிய சுகாதார இயக்கம் பொதுவாக பெரும்பாலான இறப்புகளைத் தவறவிடுகிறது என்று, சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்புடன் தொடர்புடைய அதிகாரி, இந்தியாஸ்பெண்டிடம் தெரிவித்தார், அங்கீகரிக்கப்பட்ட செய்தித் தொடர்பாளர் இல்லை என்பதால், தனது பெயரை வெளியிட வேண்டாம் என்று, அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

ஆயினும்கூட, இந்த வரையறுக்கப்பட்ட சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு தகவல்கள், ஏப்ரல் மற்றும் மே 2021 இல் தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் அமைப்பினுள் பதிவான இறப்புகளில், பெரிய அதிகரிப்பு காட்டுகின்றன. 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒவ்வொரு மாதமும் சராசரியாக, இந்த மையம் நாடு முழுவதும் இருந்து 200,000-220,000 இறப்புகளைப் பதிவு செய்தது. ஏப்ரல் 2021 இல், இது சமீபத்திய பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றில் முதல் முறையாக, 310,000 க்கும் அதிகமான இறப்புகளாக உயர்ந்தது. மே 2021 இல், இறப்புகளின் எண்ணிக்கை 511,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது சமீபத்திய மாதத்தின் வழக்கமான மாதாந்திர இறப்புகளை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும். மே 2020 உடன் ஒப்பிடும்போது 175% அதிகரிப்பு மற்றும் 2019 மே மாதத்தை விட 150% அதிகரிப்பு.


அதிகாரபூர்வ கோவிட் -19 இறப்பு எண்ணிக்கை 2.5 மடங்கு வேறுபாடு

பதிவு செய்யப்பட்ட மரணங்கள் பிரிந்து செல்லுவதற்கான காரணம், குறிப்பிட்ட கவலையாக இருக்கலாம். மே 2021 இல் பதிவு செய்யப்பட்ட 492,000 க்கும் மேற்பட்ட வயது வந்தோர் இறப்புகளில் (சிசு, குழந்தை மற்றும் தாய் இறப்புகளைத் தவிர), 250,000- க்கும் அதிகமானோர் "அறியப்படாத காரணங்களில் இருந்து" நிகழ்ந்தவர்கள். தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய காலங்களில் இதேபோன்ற காலப்பகுதியில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு "காய்ச்சல்" மற்றும் "சுவாச நோய்கள்" ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட இறப்புகளாகும்.

"பிற தகவல்கள் இல்லாத நிலையில், இந்த மரணங்கள் அனைத்தும் கோவிட் -19 இறப்புகளாக கருதப்பட வேண்டும், குறிப்பாக மே போன்ற ஒரு மாதத்தில் மலேரியா அல்லது காய்ச்சலால் பரவும் நோய்களால் ஏற்படும் மரணங்களை நாம் எதிர்பார்க்க மாட்டோம்," என்று, கிராமப்புற சத்தீஸ்கரில் உள்ள பொது சுகாதார மருத்துவரும், ஜன் ஸ்வஸ்திய சஹியோக் குழுவின் நிறுவன உறுப்பினர்களில் ஒருவருமான யோகேஷ் ஜெயின், இந்தியாஸ்பெண்டிடம் தெரிவித்தார்.


தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பில் உள்ள தரவு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் என்ன நடக்கிறது என்பதைத் தவறவிட்டாலும், கிராமப்புறங்களில் உள்ள பல நோயாளிகளுக்கு, அவர்கள் ஒரு நுண்ணறிவைத் தருகிறார்கள், அவர்களுக்காக ஒரு உள்ளூர் அரசின் மையம், வழக்கமாக முதல் அழைப்பாக இருக்கும், தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் தொழில்நுட்ப உதவி அமைப்பான தேசிய சுகாதார அமைப்புகள், வள மையத்தின் முன்னாள் நிர்வாக இயக்குனர் டி.சுந்தரராமன், இந்தியாஸ்பெண்டிடம் தெரிவித்தார். சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பின் தரவுத்தளத்தில் இறப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் இந்த மையங்களில் நிகழும் மரணங்கள் மூலம் மட்டுமல்ல, ஆனால் அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் சமூகத்தில் இருந்து கிராம அளவில் இறப்புகள் பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்கும் துணை செவிலியர்கள் என்ற பரந்த நெட்வொர்க் மூலம், என்றார் சுந்தரராமன்.

கோவிட் -19 இன் அதிகாரபூர்வ இறப்பு எண்ணிக்கையுடன் சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு தரவுகளும் முரண்படுகின்றன. மே 2021 இல் மட்டும், தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சாதாரண மாதங்களை விட (மே 2019) 300,000 க்கும் அதிகமான இறப்புகளைக் காட்டியது, இது மே 2021 இல் அதிகாரபூர்வ கோவிட் -19 இறப்பு எண்ணிக்கை 120,072 ஆக 2.5 மடங்கு அதிகம்.

மே 2021 இல் பிரசவத்தின் போது இறப்பு விகிதத்தில் கணிசமான அதிகரிப்பு எண்ணிக்கைகளை, குறிப்பாக வரையறுக்கப்படாத அல்லது அறியப்படாத காரணங்களை காட்டுகிறது. தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு, மே 2021 இல் கிட்டத்தட்ட 3,000 தாய்வழி இறப்புகளைப் பதிவு செய்கிறது, இது 2019 மே மாதத்தில் பதிவான பிரசவத்தின்போது தாய் இறப்புகளை விட 82% அதிகமாகும்.உங்களின் கருத்துகளை வரவேற்கிறோம். கருத்துகளை
respond@indiaspend.org என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மொழி, இலக்கணம் கருதி அவற்றை திருத்தும் உரிமை எங்களுக்கு உண்டு.