You Searched For "கோவிட்19"

பிற எந்த நாட்டைவிட இந்தியாவில் 4.7 மில்லியன் தொற்றுநோய் தொடர்பான இறப்புகள் ஏற்பட்டதாக கூறும் உலக சுகாதார அமைப்பு
கோவிட்-19

பிற எந்த நாட்டைவிட இந்தியாவில் 4.7 மில்லியன் தொற்றுநோய் தொடர்பான இறப்புகள் ஏற்பட்டதாக கூறும் உலக...

அதிகப்படியான இறப்பு பற்றிய புதிய உலகளாவிய மதிப்பீடுகள் இந்தியாவால் மறுக்கப்படுகின்றன

உலக சுகாதார அமைப்பின்  கோவிட்-19 இறப்பு மதிப்பீடுகளுக்கு இந்தியாவின் ஆட்சேபனைகள் தவறானவை என்று கூறும் நிபுணர்கள்
கோவிட்-19

உலக சுகாதார அமைப்பின் கோவிட்-19 இறப்பு மதிப்பீடுகளுக்கு இந்தியாவின் ஆட்சேபனைகள் தவறானவை என்று...

அதிகாரபூர்வ புள்ளிவிவரங்களில் சேர்க்கப்படாத கோவிட்-19 இறப்புகளைக் கணக்கிடும் உலக சுகாதார அமைப்பின் வழிமுறை தவறானது என்று, இந்திய அரசு புகார்...