கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையே இந்தியா ஏன் இன்னும் 12-16 வார இடைவெளியை கொண்டுள்ளது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையே இந்தியா ஏன் இன்னும் 12-16 வார இடைவெளியை கொண்டுள்ளது

இந்தியா மற்றும் சர்வதேச அளவிலான ஆய்வுகள், உருமாறிய வைரசுக்கு எதிரான ஆக்ஸ்போர்டு/அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசியின் இரண்டு டோஸ், ஒற்றை அளவை விட அதிக...

மீண்டும் திறக்கப்படும் பள்ளிகள். கோவிட்-19 பரவல் குறித்து பெற்றோர்கள் கவலைப்பட வேண்டுமா?
கோவிட்-19

மீண்டும் திறக்கப்படும் பள்ளிகள். கோவிட்-19 பரவல் குறித்து பெற்றோர்கள் கவலைப்பட வேண்டுமா?

சமூகத்தில் கோவிட் -19 பரவலுக்கு முக்கிய காரணமாக குழந்தைகள் இல்லை என்று ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன, பள்ளியை மீண்டும் திறப்பது மூன்றாவது அலைக்கு...