கோவிட் உள்ள குழந்தைகளுக்கு மருத்துவமனைகளை வித்தியாசமாக தயார்படுத்தப்பட வேண்டும்: நிபுணர்கள்
கோவிட்-19

கோவிட் உள்ள குழந்தைகளுக்கு மருத்துவமனைகளை வித்தியாசமாக தயார்படுத்தப்பட வேண்டும்: நிபுணர்கள்

குழந்தைகள் மத்தியில் கோவிட் -19 பரவுவதை சமாளிக்க சிறந்த வழி என்ன? சிகிச்சை மையங்களில் குழந்தைகளுக்கு நட்புறவான வசதிகள் மற்றும் அணுகுமுறையை உறுதி செய்ய...

தவறான மாதிரி சேகரிப்பு என்ற எதிர்மறை ஆர்டி-பிசிஆர் சோதனைகள் மீதான குற்றச்சாட்டு, தவறான நேரம்
கோவிட்-19

தவறான மாதிரி சேகரிப்பு என்ற எதிர்மறை ஆர்டி-பிசிஆர் சோதனைகள் மீதான குற்றச்சாட்டு, தவறான நேரம்

கோவிட்-19 வழக்கு எண்ணிக்கை விரைவாக அதிகரிப்பதால், ஆர்டி-பி.சி.ஆர் சோதனைகளைச் செய்வது மக்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் சூழலில், நோயாளிகள், மருத்துவர்கள்...