விளக்கம்: கழிவு வழியாக கோவிட் பரவுதல் பற்றி நாம் அறிந்தவை
சிறப்பு

விளக்கம்: கழிவு வழியாக கோவிட் பரவுதல் பற்றி நாம் அறிந்தவை

கோவிட் -19 தொற்று, மலம் மூலமாகவோ அல்லது கழிவுநீர் வழியாக வெளியாகும் வைரஸ் துகள்கள் மூலமாக பரவ முடியுமா என்பதை அறிவது, இந்தியாவுக்கு முக்கியமானது,...

அதிக கோவிட்-19 உள்ள மாவட்டங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை இமயமலை பகுதியில் உள்ளவை
கோவிட்-19

அதிக கோவிட்-19 உள்ள மாவட்டங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை இமயமலை பகுதியில் உள்ளவை

ஜூன் 30 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில், கோவிட் -19 நேர்மறை விகிதம் 10% ஐ விட அதிகமாக உள்ள இந்தியாவின் 83 மாவட்டங்களில், 54% இமயமலைப் பகுதியில்...