2021 இல் வெளியான இந்தியா ஸ்பெண்ட் முக்கிய கட்டுரைகள்
சிறப்பு

2021 இல் வெளியான இந்தியா ஸ்பெண்ட் முக்கிய கட்டுரைகள்

மும்பை: கோவிட்-19 சிகிச்சைகள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் நோயினால் ஏற்படும் இறப்பு- இரண்டாவது அலை பொருளாதாரத்தை அழித்து, வாழ்க்கையை அழித்த ஒரு வருடத்தில்,...

விளக்கம்: கழிவு வழியாக கோவிட் பரவுதல் பற்றி நாம் அறிந்தவை
சிறப்பு

விளக்கம்: கழிவு வழியாக கோவிட் பரவுதல் பற்றி நாம் அறிந்தவை

கோவிட் -19 தொற்று, மலம் மூலமாகவோ அல்லது கழிவுநீர் வழியாக வெளியாகும் வைரஸ் துகள்கள் மூலமாக பரவ முடியுமா என்பதை அறிவது, இந்தியாவுக்கு முக்கியமானது,...