கோவிட்-19

இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு'

கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது இந்தியாவில் பல்வேறு அத்தியாவசிய சுகாதார சேவைகள் மந்தமடைந்தன, இதன் விளைவாக தட்டம்மை தடுப்பூசி விகிதங்கள் சரிந்து...

கற்றல் இழப்பை ஈடுகட்ட, பள்ளிகள் பாடத்திட்டத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவைத்து, தவறவிட்டது மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'கற்றல் இழப்பை ஈடுகட்ட, பள்ளிகள் பாடத்திட்டத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவைத்து, தவறவிட்டது மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்'

பாடத்திட்டத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, அடிப்படை கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணியல் திறன்களை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவது, கோவிட்-19 தொடர்பான பள்ளி மூடல்களால்...