கோவிட்-19

கற்றல் இழப்பை ஈடுகட்ட, பள்ளிகள் பாடத்திட்டத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவைத்து, தவறவிட்டது மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'கற்றல் இழப்பை ஈடுகட்ட, பள்ளிகள் பாடத்திட்டத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவைத்து, தவறவிட்டது மீது கவனம் செலுத்த...

பாடத்திட்டத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, அடிப்படை கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணியல் திறன்களை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவது, கோவிட்-19 தொடர்பான பள்ளி மூடல்களால்...

கோவிட்-19 ஏற்படுத்திய வருமான அதிர்வலைகளால் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது
கல்வி

கோவிட்-19 ஏற்படுத்திய வருமான அதிர்வலைகளால் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது

2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில், அரசுப் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கையில், கிட்டத்தட்ட நான்கு மில்லியன் அதிகரிப்பு மற்றும் தனியார் பள்ளி...