இந்தியாவில் பணவீக்கம் ஏற்கனவே ரிசர்வ் வங்கியின் அபாய குறியான 6%க்கு மேல் உள்ளது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'இந்தியாவில் பணவீக்கம் ஏற்கனவே ரிசர்வ் வங்கியின் அபாய குறியான 6%க்கு மேல் உள்ளது'

பணவீக்கம் மற்றும் நுகர்வோர் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த, பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மீதான கலால் வரியைக் குறைக்க வேண்டும் அல்லது சமையல் எண்ணெய் மீதான...

தகுதியுள்ள அனைவரும் தயக்கமின்றி கோவிட்-19 தடுப்பூசி பூஸ்டர் டோஸ் எடுக்க வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'தகுதியுள்ள அனைவரும் தயக்கமின்றி கோவிட்-19 தடுப்பூசி பூஸ்டர் டோஸ் எடுக்க வேண்டும்'

உலகளாவிய சான்றுகள், கோவிட்-19 தடுப்பூசிகளின் செயல்திறனை நிரூபிக்கின்றன, அத்துடன், தகுதியுள்ள அனைத்து இந்தியர்களும் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட ஆறு...