‘இது வேளாண்மை அல்லாத துறைகளால் இயக்கப்படும் முதல் மந்தநிலையாக இருக்கும்’
அண்மை தகவல்கள்

‘இது வேளாண்மை அல்லாத துறைகளால் இயக்கப்படும் முதல் மந்தநிலையாக இருக்கும்’

இந்தியாவின் பொருளாதாரம் இப்போது அதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (ஜி.டி.பி.) 10%ஐ இழக்க உள்ளது; கோவிட்-19இன் பின்விளைவுகள் தான் இதற்கு காரணம்....

‘அரசின் ஊக்கத்தொகுப்பு கடனை அதிகரிக்கும், புத்திசாலித்தனமான தீர்வு அல்ல’
அண்மை தகவல்கள்

‘அரசின் ஊக்கத்தொகுப்பு கடனை அதிகரிக்கும், புத்திசாலித்தனமான தீர்வு அல்ல’

மும்பை: இந்தியாவின் வேலையின்மை விகிதம் தற்போது சுமார் 24% ஆக உள்ளது என்று இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மறுபுறம், வேலை தேடாத...