உ.பி.யில் திடீர் பருவமழை நோய் பரவலால் நாங்கள் அறியாமல் சிக்குண்டோம்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'உ.பி.யில் திடீர் பருவமழை நோய் பரவலால் நாங்கள் அறியாமல் சிக்குண்டோம்'

தீவிர கோவிட் -19 இரண்டாவது அலைக்குப் பிறகு, உத்தரபிரதேசம் இப்போது டெங்கு மற்றும் பிற பருவமழை தொடர்பான நோய்களைக் கையாள்கிறது. இத்தகைய சுகாதார...

கோவிட்-19 தட்டம்மை போல் மாறக்கூடும்; முடிவு பெறாது ஆனால் கட்டுக்குள் இருக்கும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'கோவிட்-19 தட்டம்மை போல் மாறக்கூடும்; முடிவு பெறாது ஆனால் கட்டுக்குள் இருக்கும்'

முந்தைய நோய்த்தொற்றில் இருந்து இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, தடுப்பூசியால் தூண்டப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய வைரஸ் தடுப்பு...