கோவிட்-19 ஏற்படுத்திய வருமான அதிர்வலைகளால் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது
கல்வி

கோவிட்-19 ஏற்படுத்திய வருமான அதிர்வலைகளால் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தது

2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில், அரசுப் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கையில், கிட்டத்தட்ட நான்கு மில்லியன் அதிகரிப்பு மற்றும் தனியார் பள்ளி...

பட்ஜெட்- 2022 கல்விச்செலவை அதிகரிக்கிறது, பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்க சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தின் திறவுகோல்
கல்வி

பட்ஜெட்- 2022 கல்விச்செலவை அதிகரிக்கிறது, பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்க சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தின்...

சமக்ரா சிக்ஷாவுக்கான பட்ஜெட் 20% வளர்ச்சியடைந்துள்ளது, ஆனால் கல்வி அமைச்சகத்தின் திட்டமிடப்பட்ட பட்ஜெட்டை விட இன்னும் குறைவாக உள்ளது.