Top

கோவிட்-19 - Page 2

சுகாதாரப்பாதுகாப்பு: 2021இல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய 5 கோவிட் அல்லாத பகுதிகள்
சுகாதாரம்

சுகாதாரப்பாதுகாப்பு: 2021இல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய 5 கோவிட் அல்லாத பகுதிகள்

2020 ஆம் ஆண்டில் கோவிட்-19 உலகளாவிய கவனத்தை ஈர்த்ததால் பல சுகாதார பிரச்சினைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டன. கோவிட்-19 தடுப்பூசி தவிர, 2021 ஆம் ஆண்டில் வேறு...

2020ம் ஆண்டில் கோவிட் தவிர வேறு என்ன செய்திகள்
தரவுக்காட்சி

2020ம் ஆண்டில் கோவிட் தவிர வேறு என்ன செய்திகள்

#சிஏஏ மற்றும் #என்.ஆர்.சி-க்கு எதிரான நாடு தழுவிய போராட்டங்களுடன் தொடங்கிய 2020ம் ஆண்டு, #வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களுடன்...