எண்ணிக்கையில் ஒமிக்ரான் எழுச்சி: இனப்பெருக்கம் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு, இரட்டிப்பு நேரம் குறைவு
தரவுக்காட்சி

எண்ணிக்கையில் ஒமிக்ரான் எழுச்சி: இனப்பெருக்கம் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு, இரட்டிப்பு நேரம் குறைவு

கோவிட்-19 பரவலின் முக்கிய குறிகாட்டியான இனப்பெருக்க எண்ணிக்கையான ஆர் [R] வேல்யூ அதிகரிப்பு, பீகார் மற்றும் ஜார்கண்ட் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பெரிய...

#தரவுக்காட்சி: அதிக பெண்கள் சுகாதார மையங்களில் பிரசவித்தனர், ஆனால் அதிகம் பேர் இரத்த சோகையுடன் இருந்தனர்
தரவுக்காட்சி

#தரவுக்காட்சி: அதிக பெண்கள் சுகாதார மையங்களில் பிரசவித்தனர், ஆனால் அதிகம் பேர் இரத்த சோகையுடன்...

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பிரசவ தாய்மார்களின் சுகாதாரம் தொடர்பான முக்கியமான குறிகாட்டிகள் மேம்பட்டிருந்தாலும், பெண்கள் இடையே இரத்த சோகை மற்றும் வாழ்க்கை...