ஆட்சிமுறை

நூறு நாள் வேலை உறுதித்திட்ட நிதி  குறைவால், வழங்கப்படாத ஊதியங்கள் அதிகரித்துள்ளன
தரவுக்காட்சி

நூறு நாள் வேலை உறுதித்திட்ட நிதி குறைவால், வழங்கப்படாத ஊதியங்கள் அதிகரித்துள்ளன

கோவிட் -19 தொற்றுநோய் காரணமாக, கிராமப்புற வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க மாநிலங்கள் பணமின்றி...

100 கோடி தடுப்பூசி சாதனையில் பின்தங்கியுள்ள பெண்கள், பழங்குடியினர்
கோவிட்-19

100 கோடி தடுப்பூசி சாதனையில் பின்தங்கியுள்ள பெண்கள், பழங்குடியினர்

கோவிட்-19 தடுப்பூசி திட்டம், இந்தியாவின் பழங்குடியினர் ஆதிக்கம் செலுத்தும் மாவட்டங்கள் மற்றும் பகுதிகளில் மிகக்குறைவாக உள்ளது என்று, மாவட்ட அளவிலான...