ஆட்சிமுறை

செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்க, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மாநில அரசுகளிடம் இருந்து சுயாட்சி தேவை
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்க, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மாநில அரசுகளிடம் இருந்து சுயாட்சி தேவை'

பதில் அளிக்கக்கூடிய மற்றும் தன்னாட்சி நகர அரசுகளை உறுதிப்படுத்துவதில் பரவலாக்கம் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருந்தது? சில மாநிலங்கள், மற்றவற்றை விட சிறப்பாக...

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு
ஆட்சிமுறை

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு

பெருந்தொற்றால் தெருவோர விற்பனை பாதித்த நிலையில், அரசின் நுண்கடன் திட்டம், இந்தியாவின் ஏழை வியாபாரிகளுக்கு கடைக்காரர்களுக்கு உதவியிருக்கலாம். ஆனால்...