இந்தியத் தொழிற்சாலைகளில் ஒவ்வொரு நாளும் 3 தொழிலாளர்கள் இறப்பதாகக்கூறும் அரசு தரவு
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியத் தொழிற்சாலைகளில் ஒவ்வொரு நாளும் 3 தொழிலாளர்கள் இறப்பதாகக்கூறும் அரசு தரவு

2017 மற்றும் 2020- ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் 1,109 இறப்புகள் மற்றும் 4,000 க்கும் மேற்பட்ட...

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு பார்வை
காவல் & நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள்

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு பார்வை

தேசத்துரோகம், ஜாமீன் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்ட சீர்திருத்தங்கள் - இந்தியாவில் குற்றவியல் நீதிக்கான சில முக்கிய அறிவிப்புகளைப் பார்க்கிறோம்