வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் பெருநிலை பொருளாதாரக் கொள்கையில் மைய நிலையை பெற வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் பெருநிலை பொருளாதாரக் கொள்கையில் மைய நிலையை பெற வேண்டும்'

நமக்கு உலகளாவிய குறைந்தபட்ச ஊதியம், உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பான பணி நிலைமைகள் மற்றும் தொழிலாளர் சட்டங்களை திறம்பட செயல்படுத்துதல் தேவை...

ஜாதிக் கணக்கெடுப்பு ஒரு தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கை
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'ஜாதிக் கணக்கெடுப்பு ஒரு தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கை'

காலனித்துவ காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு முக்கியமான நகர்வுகள் காரணமாக, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் சாதியை சேர்ப்பது குறித்து நாம் இன்னும் விவாதித்து...