செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்க, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மாநில அரசுகளிடம் இருந்து சுயாட்சி தேவை
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்க, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மாநில அரசுகளிடம் இருந்து சுயாட்சி தேவை'

பதில் அளிக்கக்கூடிய மற்றும் தன்னாட்சி நகர அரசுகளை உறுதிப்படுத்துவதில் பரவலாக்கம் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருந்தது? சில மாநிலங்கள், மற்றவற்றை விட சிறப்பாக...

விவாதத்துக்குரிய உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கும் மாநிலங்களுக்கு ஏன் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு முக்கியமானவை
தரவு இடைவெளிகள்

விவாதத்துக்குரிய உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கும் மாநிலங்களுக்கு ஏன் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு முக்கியமானவை

கடந்த 1931 முதல், நம்பகமான சாதி தரவு கிடைக்கவில்லை. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும், இட ஒதுக்கீட்டு தேவைக்கான ஆதாரம் இருந்தால்...