தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது
தரவுக்காட்சி

தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு- 2021 விரைவில் நடத்தப்படுவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை, மேலும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு முந்தைய பணிகளை முடிக்க தேவையான...

வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் பெருநிலை பொருளாதாரக் கொள்கையில் மைய நிலையை பெற வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் பெருநிலை பொருளாதாரக் கொள்கையில் மைய நிலையை பெற வேண்டும்'

நமக்கு உலகளாவிய குறைந்தபட்ச ஊதியம், உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பான பணி நிலைமைகள் மற்றும் தொழிலாளர் சட்டங்களை திறம்பட செயல்படுத்துதல் தேவை...