நிர்பயாவுக்கு பின்  பெண்களுக்கு எதிராக அதிக குற்றங்கள் பதிவு; நியாயம் தடுமாறியுள்ளது
அண்மை தகவல்கள்

நிர்பயாவுக்கு பின் பெண்களுக்கு எதிராக அதிக குற்றங்கள் பதிவு; நியாயம் தடுமாறியுள்ளது

மும்பை: நிர்பயா வழக்கு என அழைக்கப்படும் 2012 டெல்லி கூட்டு பாலியல் பலாத்கார சம்பவத்திற்கு பிறகு, பெண்களுக்கு எதிரான துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பாலியல்...

முதல் பயிற்சி அலுவலர் கரிமா ஷோரனின் கதையும் இந்திய பெண்களின் எழுச்சியும்
அண்மை தகவல்கள்

முதல் பயிற்சி அலுவலர் கரிமா ஷோரனின் கதையும் இந்திய பெண்களின் எழுச்சியும்

மும்பை: 2016 ஆம் ஆண்டில் அப்போது 17 வயதை எட்டியிருந்த கரிமா ஷேரான், மிகவும் போட்டிவாய்ந்த, உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், அமேதி மாவட்டம் பர்சத்கஞ்சில் உள்ள...