பருவநிலை மாற்றம்

பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வைக் குறைக்க அடுத்த சில ஆண்டுகள் முக்கியமானவை: ஐபிசிசி
பருவநிலை மாற்றம்

பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வைக் குறைக்க அடுத்த சில ஆண்டுகள் முக்கியமானவை: ஐபிசிசி

வரும் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தை பாதியாகக் குறைப்பதற்கான அனைத்துத் துறைகளிலும் அனைத்து கருவிகளும் அறிவும் நம்மிடம் உள்ளன....

நீர் மேலாண்மைக்கான கிராமப்புற பணியாளர் திறன், வேலைவாய்ப்புகளையும் நீர் பாதுகாப்பையும் அளிக்கும்
ஆட்சிமுறை

நீர் மேலாண்மைக்கான கிராமப்புற பணியாளர் திறன், வேலைவாய்ப்புகளையும் நீர் பாதுகாப்பையும் அளிக்கும்

இந்தியாவின் அரசு திட்டங்கள் கிராமப்புறங்களில் நீர் மேலாண்மைக்கான ஊதியம் பெறாத, பகுதி நேர தன்னார்வலர்களை விட, ஊதிய வேலைகளுக்கு பணியாளர்களை...