பருவநிலை மாற்றம்

விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?

வெறும் சாதாரண வீட்டுக் கூரையுடன் ஒப்பிடும்போது, பசுமைக் கூரையின் கீழ் அறைக் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சம் 4.4 டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்துள்ளதாக...

காலநிலை ஆபத்து பகுதிகள்: அரபிக்கடலில் வெப்பமயமாதலால் குஜராத்தின் மேற்கு கடற்கரை மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் ஆபத்தாகிறது
இந்தியாவின் பருவநிலை மாற்ற ஆபத்து பகுதிகள்

காலநிலை ஆபத்து பகுதிகள்: அரபிக்கடலில் வெப்பமயமாதலால் குஜராத்தின் மேற்கு கடற்கரை மீனவர்களின்...

கடல் வெப்பநிலை மாறுவது என்பது பாரம்பரியமாக கடற்கரைக்கு அருகில் காணப்படும் மீன்கள், இப்போது ஆழமான நீரை நோக்கி நகர்கின்றன.இதனால், மீனவர்கள் அதிக...