பருவநிலை மாற்றம் - Page 2

புதிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பின் நைரோபி அமர்வில் பாலினம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது
பாலினம்சரிபார்ப்பு

புதிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பின் நைரோபி அமர்வில் பாலினம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது

கென்யாவின் நைரோபியில் நடந்த நான்காவது பேச்சுவார்த்தை அமர்வில், பல்லுயிர் கட்டமைப்பில் பாலினத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்கான இலக்கு 22 என்பது, அரிதாகவே...

விளக்கம்: உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பால் பல்லுயிர்களைப் பாதுகாக்க முடியுமா?
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பால் பல்லுயிர்களைப் பாதுகாக்க முடியுமா?

உலகிற்கு ஒரு வலுவான கட்டமைப்பு தேவை என்று நிபுணர்கள் எங்களிடம் கூறுகிறார்கள், இது நாடுகளை கடைபிடிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது, மேலும் உள்ளூர்...