உச்சநீதிமன்ற விதிமுறை இருந்தும், 5 மாநிலங்களின் பள்ளிகள் 75% குழந்தைகளிடம் ஆதார் கேட்டன
அண்மை தகவல்கள்

உச்சநீதிமன்ற விதிமுறை இருந்தும், 5 மாநிலங்களின் பள்ளிகள் 75% குழந்தைகளிடம் ஆதார் கேட்டன

மும்பை: ஐந்து மாநிலங்களில் 75%-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு மாறாக, தங்களின் பள்ளிச்சேர்க்கைக்கு ஆதார் அட்டை (12 இலக்க,...

ஒவ்வொரு மூன்றாவது இந்திய போலீசாரும் பசுவதைக்கு எதிரான குழு வன்முறை ‘இயற்கையானது’ என நினைக்கின்றார்: புதிய ஆய்வு
அண்மை தகவல்கள்

ஒவ்வொரு மூன்றாவது இந்திய போலீசாரும் பசுவதைக்கு எதிரான குழு வன்முறை ‘இயற்கையானது’ என நினைக்கின்றார்: புதிய ஆய்வு

மும்பை: ஒவ்வொரு மூன்றாவது இந்திய போலீஸ்காரரும் “பசு வதை” செய்வோர தண்டிக்கும் குழு வன்முறை “இயற்கையானது” - “ஒரு பெரிய அளவிலானது” அல்லது “ஓரளவு”- என்று...