8 ஆண்டுகளில், பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டத்துடன் மோசமான இணக்கம்
பெண்கள்

8 ஆண்டுகளில், பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டத்துடன் மோசமான இணக்கம்

முறைசார்ந்த வேலைவாய்ப்பில் உள்ள பல பெண்கள், பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்ற நிலையில், முறைசாரா துறையில்...

சுகாதார அமைச்சகத்தில் நிலவும் புகையிலை தொழிலின் குறுக்கீட்டை தடுக்கும் புதிய கொள்கை
சுகாதாரம்

சுகாதார அமைச்சகத்தில் நிலவும் புகையிலை தொழிலின் குறுக்கீட்டை தடுக்கும் புதிய கொள்கை

சுகாதார அமைச்சக அதிகாரிகளுக்கு தொழில்துறையுடன் உள்ள தொடர்புக்கு நடத்தை நெறிமுறையை கொண்டுவர, மத்திய அரசுக்கு 10 ஆண்டுகள் ஆனது. ஆனால், வர்த்தகம், ...