இந்தியாவின் கோவிட்19 தடுப்பூசி சோதனை பங்கேற்பாளர்கள், தாங்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதாக அதிருப்தி
கோவிட்-19

இந்தியாவின் கோவிட்19 தடுப்பூசி சோதனை பங்கேற்பாளர்கள், தாங்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதாக அதிருப்தி

கோவாக்சின் தடுப்பூசி பரிசோதனைக்கான பங்கேற்பாளர்கள், ரூ.750 தொகைக்கு, பின்தங்கிய பகுதிகளில் இருந்து அழைக்கப்பட்டுள்ளனர், பரிசோதனையில்...

சுகாதாரப்பாதுகாப்பு: 2021இல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய 5 கோவிட் அல்லாத பகுதிகள்
சுகாதாரம்

சுகாதாரப்பாதுகாப்பு: 2021இல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய 5 கோவிட் அல்லாத பகுதிகள்

2020 ஆம் ஆண்டில் கோவிட்-19 உலகளாவிய கவனத்தை ஈர்த்ததால் பல சுகாதார பிரச்சினைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டன. கோவிட்-19 தடுப்பூசி தவிர, 2021 ஆம் ஆண்டில் வேறு...