ஏன் குறைந்த குழந்தைகளே 2021 இல் தனியார் பள்ளிகளில் சேரக்கூடும்
கல்வி

ஏன் குறைந்த குழந்தைகளே 2021 இல் தனியார் பள்ளிகளில் சேரக்கூடும்

பள்ளிகள் படிப்படியாகவும், தளர்வுடனும் மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும், தொற்றுநோய்களின் போது அவர்கள் கட்டியெழுப்பிய உறவுகளைப் பராமரிக்க பள்ளிகள் மற்றும்...

இந்தியாவுக்கு ஏன் இரு குழந்தை சட்டம் தேவையில்லை
சுகாதாரம்

இந்தியாவுக்கு ஏன் இரு குழந்தை சட்டம் தேவையில்லை

உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு பதிலளித்த இந்திய சுகாதார அமைச்சகம், பெரிய குடும்பங்களுக்கு அரசு வேலைகள், மானியங்கள் மற்றும் சில...