இந்தியா 10 லட்சம் கோவிட் -19 வழக்குகளை எட்டியதை விளக்கும் 6 வரைபடங்கள்
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியா 10 லட்சம் கோவிட் -19 வழக்குகளை எட்டியதை விளக்கும் 6 வரைபடங்கள்

டெல்லி மற்றும் மும்பை: 2020 ஜூலை 17 அன்று 10 லட்சம் கோவிட் -19 வழக்குகள் என்ற எண்ணிக்கையை கடந்து, உலகின் மூன்றாவது நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. நாட்டில்...

நீண்ட பயணங்கள், அதிக உமிழ்வுக்கு வித்திடும் இந்தியாவின் துண்டிக்கப்பட்ட நகர்ப்புற சாலைகள்
அண்மை தகவல்கள்

நீண்ட பயணங்கள், அதிக உமிழ்வுக்கு வித்திடும் இந்தியாவின் துண்டிக்கப்பட்ட நகர்ப்புற சாலைகள்

மும்பை: இந்திய நகரங்கள் வளர்ந்து விரிவடைந்து வரும் நிலையில், மோசமான சாலை திட்டமிடல் என்பது நீண்ட பயணங்களை உருவாக்குகிறது என்று, ஸ்டீரிட் - நெட்வொர்க்...