அசாம்

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் மோசமான மாநிலமான அசாமில், பெண்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கை
அசாம்

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் மோசமான மாநிலமான அசாமில், பெண்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கை

கடந்த 2019ல், இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான அதிக குற்றங்களை அசாம் பதிவு செய்தது. இது குற்றங்களின் அதிகரிப்பு அல்லது அதை பதிவு செய்வது...

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் வேலை, அதிகாரம், மற்றும் இடத்திற்காக எவ்வாறு செயல்படுகின்றன
பெண்கள்

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் வேலை, அதிகாரம், மற்றும் இடத்திற்காக எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

நூறு நாள் வேலை உறுதித்திட்டம், கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புக்கான ஒரு ஆதாரமாக செயல்படுவதில் அதன் வழக்கமான பங்கைத் தாண்டி, கிராம சமூகப் பணிகளுக்கான...