அசாம்

அசாமின் தேமாஜியில், உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி, ஒழுங்கற்ற மழையால் விவசாய நடைமுறைகள் மாறுகின்றன
வேளாண்மை

அசாமின் தேமாஜியில், உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி, ஒழுங்கற்ற மழையால் விவசாய நடைமுறைகள் மாறுகின்றன

தொடர்ச்சியான வெள்ளம், மாறிவரும் வானிலை முறைகள், பருவம் தவறிய மழை மற்றும் மோசமான சாலைகள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பாலங்களில் இருந்து ஆறுகள் மற்றும்...

கசக்கும் உண்மை: டார்ஜிலிங்கின் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் குறைவு, நில உரிமைகள் இல்லை
அசாம்

கசக்கும் உண்மை: டார்ஜிலிங்கின் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் குறைவு, நில உரிமைகள் இல்லை

டார்ஜிலிங்கின் தேயிலை தொழிலில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கான அணுகலை வழங்க வேண்டும், இது...