அசாம்

பருவநிலை மாற்றம்,  போட்டியாளர்களின் மலிவான தேயிலை டார்ஜிலிங் தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆபத்து
அசாம்

பருவநிலை மாற்றம், போட்டியாளர்களின் மலிவான தேயிலை டார்ஜிலிங் தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆபத்து

டார்ஜிலிங் தேயிலையின் உற்பத்திச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன, அதே சமயம் விலை போதிய அளவு உயராததால், இந்தியத் தேயிலையின் 'ஷாம்பெயின்' உற்பத்தி செய்யும்...

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் மோசமான மாநிலமான அசாமில், பெண்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கை
அசாம்

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் மோசமான மாநிலமான அசாமில், பெண்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கை

கடந்த 2019ல், இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான அதிக குற்றங்களை அசாம் பதிவு செய்தது. இது குற்றங்களின் அதிகரிப்பு அல்லது அதை பதிவு செய்வது...