நிலம் கையகப்படுத்த காலாவதியான சட்டங்களை மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன
அண்மை தகவல்கள்

நிலம் கையகப்படுத்த காலாவதியான சட்டங்களை மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன

புதுடெல்லி: மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா ஆகியன, பல தசாப்தங்களாகவே பழமையான நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டங்களை - இப்போது செயல்படாத காலனித்துவ கால...

உச்சநீதிமன்ற விசாரணை நெருங்குகையில் வனச்சட்டத்திற்கு வழிவகுத்த வெளியேற்றங்களை நினைவுகூறும் ஆதிவாசிகள்
அசாம்

உச்சநீதிமன்ற விசாரணை நெருங்குகையில் வனச்சட்டத்திற்கு வழிவகுத்த வெளியேற்றங்களை நினைவுகூறும்...

புதுடெல்லி: கடந்த 2002 ஜூன் 10ஆம் தேதி காலை, சுமார் 1000க்கும் மேற்பட்ட துணை ராணுவப்படையினர், காவல்துறை மற்றும் வன அதிகாரிகள், கிழக்கு அசாமின்...