திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அங்கன்வாடிகளை சமூகக் குழுக்கள் எவ்வாறு மேம்படுத்துகின்றன
வளர்ச்சி

திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அங்கன்வாடிகளை சமூகக் குழுக்கள் எவ்வாறு மேம்படுத்துகின்றன

திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அங்கன்வாடிகள் குழந்தைப் பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியை வழங்க திறம்பட செயல்படுகின்றன, ஏனெனில், செயலில் சமூகப் பங்கேற்பு...

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் வேலை, அதிகாரம், மற்றும் இடத்திற்காக எவ்வாறு செயல்படுகின்றன
பெண்கள்

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் வேலை, அதிகாரம், மற்றும் இடத்திற்காக எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

நூறு நாள் வேலை உறுதித்திட்டம், கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புக்கான ஒரு ஆதாரமாக செயல்படுவதில் அதன் வழக்கமான பங்கைத் தாண்டி, கிராம சமூகப் பணிகளுக்கான...