அசாமின் தேமாஜியில், உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி, ஒழுங்கற்ற மழையால் விவசாய நடைமுறைகள் மாறுகின்றன
வேளாண்மை

அசாமின் தேமாஜியில், உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி, ஒழுங்கற்ற மழையால் விவசாய நடைமுறைகள் மாறுகின்றன

தொடர்ச்சியான வெள்ளம், மாறிவரும் வானிலை முறைகள், பருவம் தவறிய மழை மற்றும் மோசமான சாலைகள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பாலங்களில் இருந்து ஆறுகள் மற்றும்...

நாகாலாந்தில் தெருவோர வியாபாரிகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் இருந்தும், அடிப்படை வசதிகளுக்காகப் போராடும் பெண் வியாபாரிகள்
ஆட்சிமுறை

நாகாலாந்தில் தெருவோர வியாபாரிகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் இருந்தும், அடிப்படை வசதிகளுக்காகப் போராடும்...

தெருவோர வியாபாரிகளின் வாழ்வாதார உரிமைகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது, தெரு வியாபாரிகள் (வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாத்தல்...