‘சூப்பர் ஸ்பிரெடிங்’ கர்நாடகாவில் அதிக கோவிட் -19 பரவலுக்கு காரணம் என்பதை தொடர்பு தடமறிதல் தரவு காட்டுகிறது
அண்மை தகவல்கள்

‘சூப்பர் ஸ்பிரெடிங்’ கர்நாடகாவில் அதிக கோவிட் -19 பரவலுக்கு காரணம் என்பதை தொடர்பு தடமறிதல் தரவு...

டெல்லி: கர்நாடகாவில் பெரும்பாலான கோவிட் -19 வழக்குகள், சமூகப்பரவலுக்கு முந்தைய நிலையை குறிப்பிடும் “சூப்பர் ஸ்பிரெடர்ஸ்” என்று அழைக்கப்படும்...

ஜெய்ப்பூர் தனது சுகாதார ஊழியர்களை தொற்றுநோயில் இருந்து எப்படி பாதுகாத்தது
அண்மை தகவல்கள்

ஜெய்ப்பூர் தனது சுகாதார ஊழியர்களை தொற்றுநோயில் இருந்து எப்படி பாதுகாத்தது

ஜெய்ப்பூர் மற்றும் டெல்லி: தேவையான நேரத்தில் சரியானபடி கோவிட்-19 பரிசோதனைகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வசதிகள், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் மனிதாபிமான...