இந்தியாவில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் கிராமப்புற மாவட்டங்களில் அதிகரிக்கும் கோவிட்-19
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியாவில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் கிராமப்புற மாவட்டங்களில் அதிகரிக்கும் கோவிட்-19

மும்பை: ஜூன் 1, 2020 அன்று, மகாராஷ்டிராவின் கோவிட் -19 வழக்குகளில் 41% மும்பைக்கு வெளியே இருந்தன. ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு, பரிசோதனைகளும் ...

இந்தியாவின் கோவிட்19 நிதி தொகுப்பு என்பது மறுசீரமைக்கப்பட்ட பழைய திட்டங்களே; சிறிதளவே சிறிதளவே புதிய செலவினம்
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியாவின் கோவிட்19 நிதி தொகுப்பு என்பது மறுசீரமைக்கப்பட்ட பழைய திட்டங்களே; சிறிதளவே சிறிதளவே புதிய...

மும்பை / ஜெய்ப்பூர்: கோவிட் -19 வைரஸ் தடுப்பதற்காக அமலான ஊரங்கு உத்தரவால் பாதித்துள்ள ஏழை மக்களுக்கு உதவ இந்தியா அறிவித்துள்ள நிதித்தொகுப்பு,...