Top
தங்களது சேமிப்பில் சாப்பிடும் இந்திய ஏழைகள், அதிக பணவீக்கம் மற்றும் கோவிட்-19க்கு நன்றி
பொருளாதாரம்

தங்களது சேமிப்பில் சாப்பிடும் இந்திய ஏழைகள், அதிக பணவீக்கம் மற்றும் கோவிட்-19க்கு நன்றி

அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களது உணவைக் குறைக்கவும், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு சேமிப்பில் கைவைக்கவும்...