கோவிட் -19 இன் ஒரு வருடம் எப்படி இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கத்தை நிதி ரீதியாக பாதித்தது
கோவிட்-19

கோவிட் -19 இன் ஒரு வருடம் எப்படி இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கத்தை நிதி ரீதியாக பாதித்தது

வளர்ந்து வரும் நடுத்தர வர்க்கத்தில் புதிதாக இணைந்த இந்தியர்களுக்கு, பெருந்தொற்றை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி பலத்த அடியை தந்துள்ளது.

தொற்றின் இரண்டாவது அலை கிராமப் பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு அழிக்கிறது
பொருளாதாரம்

தொற்றின் இரண்டாவது அலை கிராமப் பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு அழிக்கிறது

இரண்டாவது கோவிட் -19 அலையில் பொருளாதார தாக்கம், முதல் அலையின் தாக்கத்தை விட குறைவாக இருக்கும் என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. ஆனால் பொருளாதார...