பொருளாதாரம்

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு
ஆட்சிமுறை

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு

பெருந்தொற்றால் தெருவோர விற்பனை பாதித்த நிலையில், அரசின் நுண்கடன் திட்டம், இந்தியாவின் ஏழை வியாபாரிகளுக்கு கடைக்காரர்களுக்கு உதவியிருக்கலாம். ஆனால்...

கோவிட் -19 இன் ஒரு வருடம் எப்படி இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கத்தை நிதி ரீதியாக பாதித்தது
கோவிட்-19

கோவிட் -19 இன் ஒரு வருடம் எப்படி இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கத்தை நிதி ரீதியாக பாதித்தது

வளர்ந்து வரும் நடுத்தர வர்க்கத்தில் புதிதாக இணைந்த இந்தியர்களுக்கு, பெருந்தொற்றை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி பலத்த அடியை தந்துள்ளது.