பொருளாதாரம்

34 மில்லியன் அல்லது 373 மில்லியன்: இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ஏழைகள் என்று நமக்குத் தெரியுமா?
வறுமை

34 மில்லியன் அல்லது 373 மில்லியன்: இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ஏழைகள் என்று நமக்குத் தெரியுமா?

தரவு இல்லாத நிலையில், பொருளாதார வல்லுநர்கள் இந்தியாவில் வறுமையின் பரவலான மதிப்பீட்டை அடைய புதுமையான பொருளாதார அளவீடுகளை நம்பியுள்ளனர், ஆனால்...

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய முன்மொழியப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கத்தை எதிர்க்கும் பழங்குடி மக்கள்
மேற்கு வங்கம்

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய முன்மொழியப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கத்தை எதிர்க்கும் பழங்குடி மக்கள்

மேற்கு வங்கத்தின் பிர்பூமில் உள்ள தியோச்சா-பச்சாமி நிலக்கரிச் சுரங்கம் உலகின் இரண்டாவது பெரிய நிலக்கரிச் சுரங்கமாக இருக்கலாம், ஆனால் உள்ளூர்...