Top

பொருளாதாரம்

தங்களது சேமிப்பில் சாப்பிடும் இந்திய ஏழைகள், அதிக பணவீக்கம் மற்றும் கோவிட்-19க்கு நன்றி
பொருளாதாரம்

தங்களது சேமிப்பில் சாப்பிடும் இந்திய ஏழைகள், அதிக பணவீக்கம் மற்றும் கோவிட்-19க்கு நன்றி

அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களது உணவைக் குறைக்கவும், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு சேமிப்பில் கைவைக்கவும்...

தொற்றின் தாக்கம்: 9 மாதங்கள் ஆகியும் அதிக இளம் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி உள்ளனர்
பொருளாதாரம்

தொற்றின் தாக்கம்: 9 மாதங்கள் ஆகியும் அதிக இளம் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி உள்ளனர்

வேலையிழந்த அதிக இளம் தொழிலாளர்கள், மற்றும் பெண்கள், அவற்றை மீட்க போராடி வருகின்றனர். வேலைவாய்ப்பு விகிதங்கள் மீண்டுள்ள சூழலிலும், வேலைவாய்ப்பு தரம்...