பொருளாதாரம்

பொருளாதாரரீதியாக பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினர் இடஒதுக்கீடு என்பது சாதி அடிப்படையிலான ஒதுக்கீடு
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'பொருளாதாரரீதியாக பின்தங்கிய பொதுப்பிரிவினர் இடஒதுக்கீடு என்பது சாதி அடிப்படையிலான ஒதுக்கீடு'

இந்தியாவில் முதன்முறையாக, வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள தனிநபர்களின் அதிக விகிதத்தைக் கொண்ட குழுக்கள், பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினரின் இட...

இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி அடுத்த ஆண்டு மேலும் கட்டுப்படுத்தப்படும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி அடுத்த ஆண்டு மேலும் கட்டுப்படுத்தப்படும்'

உலகெங்கிலும் மற்றும் இந்தியாவிலும் உள்ள பணவியல் கொள்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் வட்டி விகித உயர்வுகளின் பின்தங்கிய தாக்கம், 2023 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின்...