பொருளாதாரம்

தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது
தரவுக்காட்சி

தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு- 2021 விரைவில் நடத்தப்படுவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை, மேலும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு முந்தைய பணிகளை முடிக்க தேவையான...

இந்தியாவில் பணவீக்கம் ஏற்கனவே ரிசர்வ் வங்கியின் அபாய குறியான 6%க்கு மேல் உள்ளது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'இந்தியாவில் பணவீக்கம் ஏற்கனவே ரிசர்வ் வங்கியின் அபாய குறியான 6%க்கு மேல் உள்ளது'

பணவீக்கம் மற்றும் நுகர்வோர் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த, பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மீதான கலால் வரியைக் குறைக்க வேண்டும் அல்லது சமையல் எண்ணெய் மீதான...