பொருளாதாரம் - Page 2

மேற்கு வங்கத்தின் அடையாளப் போராட்டங்களுக்கு பின்னால்: உயரும் மக்கள் தொகை & பொருளாதார அழுத்தம்
மேற்கு வங்கம்

மேற்கு வங்கத்தின் அடையாளப் போராட்டங்களுக்கு பின்னால்: உயரும் மக்கள் தொகை & பொருளாதார அழுத்தம்

மேற்கு வங்கத்தில் போட்டி அரசியல் சக்திகள், அடையாள அடிப்படையிலான போட்டிகளுக்கு, பல தசாப்தங்களாக பழமையான புள்ளிவிவரத் தரவுகளை பயன்படுத்துகின்றன. அனைத்து...

இடம் பெயர்ந்த ஓராண்டுக்கு பிறகும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குறித்த நம்பகமான தரவு அல்லது கொள்கை இல்லை
ஆட்சிமுறை

இடம் பெயர்ந்த ஓராண்டுக்கு பிறகும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குறித்த நம்பகமான தரவு அல்லது கொள்கை இல்லை

ஊரடங்கு அமலானதன் முதல் ஆண்டை இந்தியா கடந்துள்ள நிலையில், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் விஷயத்தில் என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது? புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்...