பாலின கட்டுப்பாடுகளை முறியடிக்கும் பெண்கள் திருமணத்தில் அதிக வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றனர்: ஆய்வு
பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின கட்டுப்பாடுகளை முறியடிக்கும் பெண்கள் திருமணத்தில் அதிக வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றனர்: ஆய்வு

கணவன்கள் தங்களது மனைவியின் வேலை மற்றும் பணி வாய்ப்புகளை நாசப்படுத்த வன்முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மற்ற ஆண்களுடன் மனைவியர் பேசுவதால் பொறாமை,...

2020  பெருந்தொற்று ஆண்டில் இந்தியர்கள் 43% அதிகமாக நன்கொடை அளித்தனர்: ஆய்வு
பொருளாதாரம்

2020 பெருந்தொற்று ஆண்டில் இந்தியர்கள் 43% அதிகமாக நன்கொடை அளித்தனர்: ஆய்வு

நகரங்களில் கணக்கெடுக்கப்பட்ட இந்தியர்களில் 85% பேர் வரை, தொற்றுநோய் தொடர்பான சில சேவை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றதாகக் கூறினர். மூன்றில் இருவர், தொண்டு...