வறுமை

34 மில்லியன் அல்லது 373 மில்லியன்: இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ஏழைகள் என்று நமக்குத் தெரியுமா?
வறுமை

34 மில்லியன் அல்லது 373 மில்லியன்: இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ஏழைகள் என்று நமக்குத் தெரியுமா?

தரவு இல்லாத நிலையில், பொருளாதார வல்லுநர்கள் இந்தியாவில் வறுமையின் பரவலான மதிப்பீட்டை அடைய புதுமையான பொருளாதார அளவீடுகளை நம்பியுள்ளனர், ஆனால்...

வறுமைக்கோட்டை விட 8 மடங்கு சம்பாதித்தும் இன்னமும் ஏழை:  அதிகாரபூர்வ ஏழ்மை குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் எதை தவறவிடுகின்றன
வறுமை

வறுமைக்கோட்டை விட 8 மடங்கு சம்பாதித்தும் இன்னமும் ஏழை: அதிகாரபூர்வ ஏழ்மை குறித்த புள்ளிவிவரங்கள்...

வறுமைக் கோட்டிற்கு மேலாக, வசதியாக இருப்பதற்கு போதுமான பணம் சம்பாதிப்பது இன்னும் பல வழிகளில் இழக்கப்படலாம்