இந்தியவின் வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனைகள்

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள், 2021ம் ஆண்டில்  வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குமா?
இந்தியவின் வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனைகள்

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள், 2021ம் ஆண்டில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குமா?

எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஎஸ், நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம் உள்ளிட்டவை முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குறித்த...

வளர்ச்சி குறைவால் அரசின் தொழிலாளர் கொள்கைகள், வேலை உருவாக்குவதில் குறைந்த விளைவுகளையே ஏற்படுத்துகின்றன
அண்மை தகவல்கள்

வளர்ச்சி குறைவால் அரசின் தொழிலாளர் கொள்கைகள், வேலை உருவாக்குவதில் குறைந்த விளைவுகளையே...

பெங்களூரு: இலக்குகளை தவறவிட்ட திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம், அமைப்புசாரா துறையின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே உள்ளடக்கிய ஒரு நலத்திட்டம், நிதியுதவி இல்லாத...