நில உரிமைகள்

சீன எல்லை உள்கட்டமைப்பை எதிர்க்கும் இந்தியாவின் திட்டம் பழங்குடி மக்களின் நில உரிமைகளை மீறும்
நில உரிமைகள்

சீன எல்லை உள்கட்டமைப்பை எதிர்க்கும் இந்தியாவின் திட்டம் பழங்குடி மக்களின் நில உரிமைகளை மீறும்

இத்திட்டத்தை தாங்கள் எதிர்க்கவில்லை என்றும், அதே நேரம் ரயில் சேவை தொடங்கிய பின்னர் கட்டிடத்திற்காக தங்கள் நிலம் எடுக்கப்பட்டாலோ அல்லது வீடுகள்...

சமூக வன உரிமைகள் கோண்டியாவின் பெண்கள், இளைஞர்களுக்கு எவ்வாறு அதிகாரம் அளித்தன
நில உரிமைகள்

சமூக வன உரிமைகள் கோண்டியாவின் பெண்கள், இளைஞர்களுக்கு எவ்வாறு அதிகாரம் அளித்தன

சமூக வன உரிமைகளை அங்கீகரிப்பது, பெண்களின் சமூக-பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தியுள்ளது மற்றும் கோண்டியாவின் வனக் கிராமங்களின் இளைஞர்களிடையே துன்பகரமான...