புவனேஸ்வர்: இந்தியாவில் பெண்களின் நில உடைமை குறித்த தேசிய தரவுத்தொகுப்புகளில், பரவலான வேறுபாடுகள் உள்ளன, வடிவமைப்பில் வெறுப்பூட்டும் முயற்சிகள் மற்றும் பாலின-சீரான கொள்கைகளை செயல்படுத்துதல் குறித்து, எந்த நிறுவனம் மதிப்பீட்டை உருவாக்கியது என்பதை பொருத்து இது இருப்பதாக, எங்கள் பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது.

தேசிய தரவுத்தொகுப்புகள் பெண்களின் நில உரிமைகளில் (WLR) வேறுபடுகின்றன, ஏனெனில் அந்த தரவுக் தொகுப்புகள், தங்களது கணக்கீடுகளில் வெவ்வேறு அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. சில மதிப்பீடுகளில், விவசாய நிலங்கள் மட்டுமே அடங்கும், மற்றவற்றில் வீட்டு நிலங்களும் அடங்கும், இன்னும் சிலவற்றில், சாகுபடிக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்ட நிலங்களும் அடங்கும்.

உற்பத்தி வளங்களை பெண்கள் அணுகுவதும் கட்டுப்படுத்துவதும், குறிப்பாக விவசாய நிலங்களின் உரிமையும் அவர்களின் பொருளாதார வலுவூட்டல், சமூக நிலை, உடல் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களின் சொந்த மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கு முக்கியமாகும். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிலையான மேம்பட்ட இலக்குகள் மற்றும் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பின் தன்னார்வ வழிகாட்டுதல்கள் பாலின சமத்துவத்தை அங்கீகரிக்கின்றன, முந்தையது பெண்களின் நில உரிமைகளின் நிலை குறித்த வருடாந்திர அறிக்கைக்காக, இரண்டு எஸ்.டி.ஜி குறிகாட்டிகளை (1.4.2 மற்றும் 5a 1) சேர்த்தது. எஸ்.டி.ஜி முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிப்பதற்கும், உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பின் (FAO) பாலின நில உரிமைகள் தரவுத்தளத்திற்கும் பெண்களின் நில உரிமைகள் குறித்து அறிக்கை செய்ய, இந்தியா தற்போது விவசாய கணக்கெடுப்பை (2015-16) பயன்படுத்துகிறது.

பெண்கள் அதிகாரம் பெறுவதில் உண்மையான முன்னேற்றத்தை அளவிட, துல்லியமான புள்ளிவிவரங்கள் தேவை: பெண்கள் எவ்வளவு நிலத்தை வைத்திருக்கிறார்கள், அது குடும்பம் அல்லது தனிப்பட்ட உரிமையா, மற்றும் சொந்தமான நிலத்தின் அளவு மற்றும் தரம் என்ன? நிலத்தின் வகை விவசாயமா அல்லது வேறு, உரிமையின் அடிப்படை என்ன - ஆவணங்கள் படுத்தப்பட்டா அல்லது உணரப்பட்டதா? எந்த வகையான அனுபவிக்கும் காலம் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது? இவற்றிற்கான பாலின-குறிப்பிட்ட தரவு இல்லாமல், பெண்களின் நில உரிமை அறிஞர் பினா அகர்வால் சமீபத்திய ஆய்வறிக்கையில் கூறியது போல, வெவ்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி வரையப்பட்ட மதிப்பீடுகள், தவறாக வழிநடத்தும்.

வாரியம் முழுவதும், பல்வேறு தரவுத் தொகுப்புகள் இந்தியாவில் பெண்களின் நில உரிமையை ஆண்டுகளில் மெதுவாக ஆனால் சீராக உயர்ந்துள்ளன என்பதைக் காட்டுகின்றன. மாநிலங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் பெரிய முன்னேற்றங்கள் உள்ளன. பரம்பரைச் சட்டங்களை செயல்படுவதன் மூலம் பாலின இடைவெளியைக் குறைப்பதற்கான முயற்சிகளை, நாடுகள் இப்போது அளவிடுவதால், 'பாலின' நில உரிமைகள் தரவை இந்தியா கண்காணிக்க வேண்டியது அவசியம். இந்தியாவில் செல்வந்த நிலம் சார்ந்த தரவுச்சூழல் அமைப்பு உள்ளது என்று, லாப நோக்கற்ற அமைப்பான, லாண்டேசாவின் பெண்களது நில உரிமைகளுக்கான இயக்குநர் ஷிப்ரா தியோ கூறினார். இது நாட்டில் பெண்களின் நில உரிமைகளின் உண்மையான அளவைக் கண்டறியவும், நிலையான குறிக்கோள் குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம் பாலின இடைவெளியை குறைக்க உதகிறது.

தரவுத்தொகுப்புகள், பன்முகத்தன்மை மற்றும் ஆணாதிக்கம்

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, சமூக பொருளாதார சாதி கணக்கெடுப்பு (SECC - எஸ்.இ.சி.சி) மற்றும் மிக சமீபத்திய இந்திய மனித மேம்பாட்டு கணக்கெடுப்பு (IHDS - ஐ.எச்.டி.எஸ்) போன்ற பெண்களின் நில உரிமையின் மதிப்பீடுகள் நம்பகமானவை, வலுவானவை மற்றும் திறந்த அணுகலுடன் பெரும்பாலும் அரசு நிறுவனங்களால் சேகரிக்கப்பட்டு அறிக்கை செய்யப்படுகின்றன, இன்னும் யாரும் தெளிவான படத்தை வழங்கவில்லை. தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (NFHS)- 2015-16 ஆம் ஆண்டில், தனியாக அல்லது கூட்டாக நிலம் வைத்திருக்கும் பெண்களின் சதவீதம் குறித்த தரவுகளை வழங்கத் தொடங்கியது.

தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு தரவு, அதன் நான்காவது சுற்று ஆய்வுகள் குறித்து இந்த ஆய்வறிக்கையில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, பாலின நில உரிமைகள் தொடர்பான பல பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, இது மாதிரி குடும்பங்களில் 15% பேரிடம் இருந்து மட்டுமே நில உரிமை தகவல்களைத் தேடுகிறது; 15-49 வயதுடைய பெண்கள் மற்றும் 15-54 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களிடம் இருந்து; மற்றும் விவசாய மற்றும் வேளாண்மை அல்லாத அனைத்து நிலங்களையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது. இந்த அறிக்கை மற்றும் உலக வங்கி நில மாநாடு- 2017 இல் வழங்கப்பட்ட இன்னொன்று, நுணுக்கம், மாதிரி நுட்பங்கள், கால இடைவெளி, பரப்புதல் முறைகள் மற்றும் மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாறுபட்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதைக் காட்டியது.

மேலும், நிலப்பதிவுகளில் உள்ளவற்றுடன் கணக்கெடுப்பு தரவு பொருந்தாது. உதாரணமாக, தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-4 புள்ளிவிவரங்கள், இந்தியா மனித மேம்பாட்டு கணக்கெடுப்பு 2011-12 ஐ விட கிட்டத்தட்ட நான்கு மடங்கு ஆகும், மேலும் தீவிர உள்ளூர் ஆராய்ச்சியின் முந்தைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முரணான புவி வடிவத்தை முன்வைப்பதாக, மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தின் உலகளாவிய மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் பேராசிரியர், வளர்ச்சி பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பேராசிரியர் பினா அகர்வால் எழுதிய ஏப்ரல் 2020 ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது. இந்த மற்றும் பிற தேசிய பகுப்பாய்வுகள் தென் மாநிலங்களில் பெண்கள் மத்தியில் அதிகமான நில உரிமையைக் காட்டுகின்றன, தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு -4 புள்ளிவிவரங்கள் பீகாரில் 50% பெண்களையும், கேரளாவின் 23% சொந்த நிலத்தையும் காட்டுகின்றன.

நில உரிமையின் அடிப்படையில் மற்றும் நில-தரவு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் பெண்கள் தொடர்ந்து ஓரங்கட்டப்படுவதை, இந்தியாஸ்பெண்ட் கட்டுரையிலும் 2018 ஆம் ஆண்டில் பல்வேறு தரவுத்தளங்களை ஒன்றிணைத்து நில ஆளுமை மையத்தால் வெளியிடப்பட்ட பெண்களின் நில உரிமைகள் குறியீட்டில், முக்கியத்தும் தரப்பட்டுள்ளது. நில அறிக்கை 2018 இல் வெளியிடப்பட்ட இந்த குறியீடு, இந்தியாவின் சராசரி பெண்களின் நில உரிமைகள் 12.9% ஆக வைத்தது. இந்த மதிப்பீட்டை அடைய இது பல தரவுத்தொகுப்புகளை - அதாவது 2011 விவசாய கணக்கெடுப்பில் இருந்து பெண்களின் செயல்பாட்டு நிலங்கள், இந்தியா மனித மேம்பாட்டு கணக்கெடுப்பு- 2011-12 இல் இருந்து வேளாண் நிலத்தை வைத்திருக்கும் வயது வந்த பெண்களின் பங்கு, சமூக பொருளாதார சாதி கணக்கெடுப்பு-2011 வாயிலாக, நிலம் வைத்திருக்கும் பெண்கள் தலைமையிலான குடும்பங்களின் பங்கு, மற்றும் தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-4 இல் இருந்து வீடு மற்றும் / அல்லது நிலத்தை (முற்றிலும் அல்லது கூட்டாக) வைத்திருக்கும் பெண்களின் பங்கு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தியது.இந்த தரவுத்தொகுப்புகளில், மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான எண்ணிக்கைகளில் பரந்த வேறுபாடுகள் உள்ளன என்பதை எங்கள் பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது. இந்த வேறுபாடுகள் பிராந்திய, வரலாற்று மற்றும் சமூக-கலாச்சார பன்முகத்தன்மை ஆகியவற்றைக் கண்டறியலாம் மற்றும் நிலம் ஒரு மாநிலப் பொருள் மற்றும் விவசாய நிலங்களின் பரம்பரை என்பது பெரும்பாலும் மாநிலங்களின் அடுத்தடுத்த சட்டங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. குடும்பம் ஒரு அலகு மற்றும் நிலத்தின் தலைவரின் பெயரில், கிட்டத்தட்ட எப்போதும் ஒரு ஆண் பெயரில் திவு செய்யப்படுகிறது . சில தரவுத்தொகுப்புகள், வீடு நிலம் மற்றும் சொத்துக்களைக் குறிப்பிடுகின்றன, மற்றவர்கள் விவசாய நிலங்களைப் பற்றிய தகவல்களை மட்டுமே சேகரிக்கின்றனர், இன்னும் சில இரண்டையும் குறிக்கின்றன.

பெரும்பாலான மாநிலங்கள் தங்கள் நில பதிவுகளில் பாலின நெடுவரிசை இல்லை என்றாலும், நில உரிமையின் தரவு, பாலினத்தால் பிரிக்கப்பட்டவை எவ்வாறு மாநிலத்தால் வேறுபடுகின்றன. பெண்களின் அடையாளமும் நில உரிமையும் வீட்டு அடையாளத்தில் அடங்கியுள்ளன, இது நேர்மறையான கொள்கை நோக்கம் இருந்தபோதிலும் பெண்கள் இன்னும் விவசாயிகளாக பரவலாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம்.

மெதுவான முன்னேற்றம்

இருப்பினும், எல்லா தரவுத்தொகுப்புகளும், பெண்களின் நில உரிமைகளில் மெதுவாக அதிகரித்தாலும் நிலையானதை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன. இது பிராந்திய சூழல்கள், குறிப்பாக வரலாற்று, சமூக-கலாச்சார மற்றும் விவசாய உறவுகள் காரணமாக இருக்கலாம். இது சமுதாயத்திலும் விவசாயத்திலும் பெண்களின் பங்கை வரையறுக்கிறது, ஆனால் சமீபத்திய சட்ட மற்றும் நிறுவன சீர்திருத்தங்களும் உதவியிருக்கலாம் - 2005 ஆம் ஆண்டின் இந்து வாரிசு சட்டத் திருத்தம் மகளுக்கு பிறப்பால் மூதாதையர் சொத்தில் சட்ட உரிமைகளைப் பெற அதிகாரம் அளிக்கிறது; பெண் விவசாயிகளின் கூட்டு உரிமத்தை அங்கீகரிப்பதற்கான கொள்கை மாற்றங்கள்; ஒரு பெண்ணின் பெயரில் சொத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கான முத்திரை வரி குறைப்பு / தள்ளுபடி போன்ற நிறுவன சலுகைகள் காரணமாகின்றன. எவ்வாறாயினும், காரண-விளைவு உறவுகள், கல்வி ரீதியாக போட்டியிட்டு மறுவடிவம் செய்யப்படுகின்றன.

2015-16 ஆம் ஆண்டில், தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-4 இன் படி, நிலத்தின் பெண்களின் உரிமை, சுயாதீனமானவோ அல்லது இல்லைவீட்டாள்லும்கூட, அது 28.3% என மதிப்பிடப்பட்டது. அதிக எண்ணிக்கையாக அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் பீகாரில் கிட்டத்தட்ட 50% பெண்கள் தனியாக அல்லது கூட்டாக நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள், குடைந்தபட்சமாக 9% இமாச்சல பிரதேசத்தில் என்று, தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-4 தரவு காட்டுகிறது. நகர்ப்புற இந்தியாவை விட (22.9%) கிராமப்புற இந்தியா, பெண்களின் நில உரிமைகளில் 31.4% பாலின சமத்துவத்துடன் காணப்படுகிறது.

2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-5ன்படி, பெண்களின் நில உரிமை தரவு, இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக, ஒரு வீடு மற்றும் / அல்லது நிலத்தின் பெண்களின் உரிமையை - சுயாதீனமான அல்லது வேறு வகையில் - தரவை உண்மைத்தாள்கள் வழங்குகின்றன. இது நில உரிமையை விட அதிகமாக இருக்கும்.

சராசரியாக, ஐந்து பெண்களில் இரண்டு பேர் (41.6%) தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ ஒரு வீடு மற்றும் / அல்லது நிலத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று, 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-5 இன் முதல் கட்டத்திற்கான சமீபத்திய தரவு தெரிவிக்கிறது. முடிவுகள் கிடைத்த 17 மாநிலங்கள் மற்றும் ஐந்து யூனியன் பிரதேசங்களில், கர்நாடகா 67.6% முன்னிலை வகிக்கிறது; அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் 15.8% ஆக குறைந்தது.

தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-5 இதுவரை வரையறுக்கப்பட்ட தரவை மட்டுமே வெளியிட்டுள்ள நிலையில், சராசரியைப் பொறுத்தவரை, இது தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு-4 தரவுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு வீடு மற்றும் / அல்லது நிலத்தை (39% முதல் 41.6%) வைத்திருக்கும் பெண்களில் 2.6 சதவீத புள்ளி அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது. 32 மாநிலங்கள் மற்றும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இப்போது தரவு கிடைக்கிறது. பிற தரவுத்தொகுப்புகள் இதேபோன்ற அதிகரிப்புகளைக் காட்டுகின்றன - எடுத்துக்காட்டாக, வேளாண் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புத் தரவு 2010-11 மற்றும் 2015-16க்கு இடையில் 1.1 சதவீத புள்ளி அதிகரிப்பைக் காட்டியது.

இதை எவ்வாறு சரிசெய்வது

வரும் 2030 ஆம் ஆண்டிற்கான எஸ்டிஜி இலக்குகளை நோக்கி அதன் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்க, இந்தியா-2018 ஆம் ஆண்டில் எஸ்டிஜி குறிகாட்டிகளை தெரிவிக்க தொடங்கியது. பெண்களின் நில உரிமைகள் தொடர்பான எஸ்.டி.ஜி குறிகாட்டிகளில், இந்தியாவின் அறிக்கை யு.என்.எஸ்.டி.ஏ.டி இன் (UNSTAT) மெட்டாடேட்டா என்பது ஐ. நா.வின் ஒ எஸ்.டி.ஜி குறிகாட்டிகள் தொடர்பான தரவுகள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, 'வறுமையை முடிவுக்குக் கொண்டு வருதல்' குறித்த காட்டி 1.4.2 நிதி ஆயோக்கின் எஸ்டிஜி தகவல் பலகையில் வித்தியாசமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பான நில உரிமைகளைக் கொண்ட பெரியவர்களின் விகிதாச்சாரம் குறித்த பாலியல்-பிரிக்கப்படாத தரவுகளுக்குப் பதிலாக, அது 'குடிசை வீடுகளில் வாழும் குடும்பங்களின் சதவீதம்' என்று தெரிவிக்கிறது. 'பாலின சமத்துவம்' காட்டி 5 a 1 இல், விவசாய கணக்கெடுப்புத் தரவைப் பயன்படுத்தி 'பெண் இயக்கப்படும் பங்குகளின் சதவீதம்' என்று அது தெரிவிக்கிறது. அதற்கு பதிலாக, பாலினத்தின் அடிப்படையில், விவசாய நிலங்களை வைத்திருக்கும் மொத்த விவசாய மக்கள்தொகையின் விகிதத்தை மற்ற தரவுத்தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்தி அதிக கால மற்றும் நம்பகமான பாலின பிரிக்கப்படாத தரவை வழங்கும்.

தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு மற்றும் பிற தரவுத்தொகுப்புகள் இந்தியாவில் பெண்களின் நில உரிமைகள் தொடர்பான எஸ்.டி.ஜி அறிக்கையை மேம்படுத்த முடியும், அவற்றின் வழிமுறை எஸ்.டி.ஜி களுடன் இணைந்திருந்தால் மற்றும் அவற்றின் வடிவமைப்பு மற்றும் சேகரிப்பு பாலின உணர்திறன் சார்ந்து இருந்தது என்று லாண்டேசாவின் ஷிப்ரா தியோ, இந்தியாஸ்பெண்டிடம் தெரிவித்தார்.

வேளாண் கணக்கெடுப்பானது, விவசாயத் தொழிலாளர்களை விலக்குகிறது, வீட்டுத் தலைவரின் பாலினத்தை மட்டும் மேற்கோள் காட்டி, நிலத்தை வைத்திருப்பது நில உரிமையில் இருந்து வேறுபட்டதாகக் கருதுகிறது, மற்றும் வன நிலங்களை உள்ளடக்குவதில்லை.

தெளிவான வரையறைகளுக்கு ஒரு தெளிவான வழக்கு உள்ளது, அவை தொடர்புடைய தேசிய தரவுத்தொகுப்புகளில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு, பெண்களின் நில உரிமைகள் அறிக்கையை மேம்படுத்துவதற்காக என்று, இந்திய அரசின் நில வளத்துறையின் முன்னாள் செயலாளர் ரீட்டா சின்ஹா ​​கூறினார். அத்தகைய நிலைத்தன்மை, நில உரிமையில் பாலின சமத்துவத்தை உறுதிப்படுத்த நன்கு அறியப்பட்ட கொள்கைக்கு அவர் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார், மேலும் எஸ்.டி.ஜி குறிகாட்டிகளின் சரியான தகவல் வழங்கவும் முக்கியமானது.

(திருத்தியவர், கார்த்திக் மாதவபெட்டி)

உங்களின் கருத்துகளை வரவேற்கிறோம். கருத்துகளை respond@indiaspend.org என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மொழி, இலக்கணம் கருதி அவற்றை திருத்தும் உரிமை எங்களுக்கு உண்டு.