வளர்ச்சி - Page 2

விளக்கம்: மலேரியா தடுப்பூசிக்கு ஏன் 54 ஆண்டுகள் ஆனது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: மலேரியா தடுப்பூசிக்கு ஏன் 54 ஆண்டுகள் ஆனது

அறிவியல் சவால்கள், ஆராய்ச்சிக்கான குறைந்த நிதி மற்றும் பணக்கார நாடுகளின் குறைவான கவனம் ஆகியன, கோவிட்-19 தடுப்பூசியுடன் ஒப்பிடும்போது, காசநோய்...

நூறு நாள் வேலை உறுதித்திட்ட நிதி  குறைவால், வழங்கப்படாத ஊதியங்கள் அதிகரித்துள்ளன
தரவுக்காட்சி

நூறு நாள் வேலை உறுதித்திட்ட நிதி குறைவால், வழங்கப்படாத ஊதியங்கள் அதிகரித்துள்ளன

கோவிட் -19 தொற்றுநோய் காரணமாக, கிராமப்புற வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க மாநிலங்கள் பணமின்றி...