பணியில் பெண்கள்: பாதுகாப்பு குறித்த பயம் பெண்களின் நடமாட்டத்தையும் அவர்களின் தொழிலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது
பணியில் பெண்கள்

பணியில் பெண்கள்: பாதுகாப்பு குறித்த பயம் பெண்களின் நடமாட்டத்தையும் அவர்களின் தொழிலையும்...

பெண்கள் குறைந்த ஊதியம் பெறும் வேலைகளைத் தேர்வு செய்கிறார்கள், அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தொழில் வகைகள் மற்றும் அவர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய வேலைகளில்...

4ல் 3 தலித் சீர்மரபினர் பழங்குடி குக்கிராமங்களை தீவிர கடனில் தள்ளிய ஊரடங்கு: கணக்கெடுப்பு
அண்மை தகவல்கள்

4ல் 3 தலித் சீர்மரபினர் பழங்குடி குக்கிராமங்களை தீவிர கடனில் தள்ளிய ஊரடங்கு: கணக்கெடுப்பு

மும்பை மற்றும் புதுடெல்லி: கோவிட்-19 பரவலை தடுக்க அமலாக்கப்பட்ட ஊரடங்கின்போது, நாட்டில் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாழ்வாதாரம் மற்றும் உணவு...