விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்
வேளாண்மை

விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்

கடந்த 2020 ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட தலைகீழ் இடம்பெயர்வானது, கிராமப்புறங்களில் வேறுசில வேலைவாய்ப்புகளைக் கொண்டிருந்த பெண் விவசாயத் தொழிலாளர்களின் தேவையை...

கோவிட் சரிவை சரிகட்ட உதவினாலும் கூட கிராமப்புற மகளிர் கூட்டுறவு தொடர்ந்து இருக்க போராடுகிறது
பணியில் பெண்கள்

கோவிட் சரிவை சரிகட்ட உதவினாலும் கூட கிராமப்புற மகளிர் கூட்டுறவு தொடர்ந்து இருக்க போராடுகிறது

ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக, கிராமப்புற இந்தியாவில் உள்ள சுய உதவி குழுக்களைச் சேர்ந்த, சுமார் 76 மில்லியன் பெண்கள் -சமூக சமையலறைகளை நடத்துவது முதல்,...