இந்திய குடிமக்களில் பாதிப்பேரின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் விடுபடுவது எப்படி
பாலினம்சரிபார்ப்பு

இந்திய குடிமக்களில் பாதிப்பேரின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் விடுபடுவது எப்படி

மும்பை: இந்திய அரசின் அதிகாரபூர்வ தரவு ஆதாரங்களில் பாலின-பிரிக்கப்படாத தரவு மற்றும் பிற பாலின தொடர்பான இடைவெளிகளின் பற்றாக்குறையானது பெண்கள் மற்றும்...

14 ஆண்டில் எந்தவொரு மாநில / யூனியன் பிரதேசமும் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவான காவல் சீர்திருத்தங்களை முழுமையாக செய்யவில்லை
அண்மை தகவல்கள்

14 ஆண்டில் எந்தவொரு மாநில / யூனியன் பிரதேசமும் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவான காவல் சீர்திருத்தங்களை...

மும்பை மற்றும் பெங்களூரு: காவல்துறை சீர்திருத்தங்களுக்கான 14 ஆண்டுகளுடைய உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளுக்கு எந்த இந்திய மாநிலமும் முழுமையாக...