பணிபுரியும் இந்தியர்களில் 66% பேர் குறைந்த வருவாய் பெறும் அவலம்! வளர்ச்சியின்மையால் சந்திக்கும் உலகின் மோசமான விகிதம்
அண்மை தகவல்கள்

பணிபுரியும் இந்தியர்களில் 66% பேர் குறைந்த வருவாய் பெறும் அவலம்! வளர்ச்சியின்மையால் சந்திக்கும்...

மும்பை: இந்தியாவில், உழைக்கும் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் இரு பகுதியினர், 13% குறைவாக சம்பாதிக்கின்றனர். குழந்தைத்தனமான, வயது முதிர்ச்சி குறைவால்,...

அரசு விளம்பரங்களுக்கு செலவிடும் பணத்தில் ஓராண்டுக்கு 46 மில்லியன் குழந்தைகளுக்கு மதியஉணவு வழங்கலாம்
அண்மை தகவல்கள்

அரசு விளம்பரங்களுக்கு செலவிடும் பணத்தில் ஓராண்டுக்கு 46 மில்லியன் குழந்தைகளுக்கு மதியஉணவு வழங்கலாம்

மும்பை: ஓராண்டுக்கு 45.7 மில்லியன் குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவு வழங்கலாம்; மகாத்மா காந்தி வேலை உறுதி திட்டத்தில், 200 மில்லியன் தொழிலாளர்களுக்கு ஒருநாள்...