பதின்ம வயதினர் குறித்த முழுமையற்ற சுகாதாரத்தரவு கொள்கை வடிவமைப்பை எவ்வாறு தடை செய்கிறது
சுகாதாரம்

பதின்ம வயதினர் குறித்த முழுமையற்ற சுகாதாரத்தரவு கொள்கை வடிவமைப்பை எவ்வாறு தடை செய்கிறது

பதின்ம பருவத்தினரை பெரியவர்களாக ஆய்வுகளில் தொகுப்பதன் மூலம், இந்தியாவின் சுகாதார ஆய்வுகள், - மாநிலங்கள், செல்வக் குழுக்கள் மற்றும்...

‘ஆண்கள் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் சொல்லட்டும், நான் செய்ய வேண்டியதை நானே செய்வேன்’
அண்மை தகவல்கள்

‘ஆண்கள் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் சொல்லட்டும், நான் செய்ய வேண்டியதை நானே செய்வேன்’

பாட்னா: பீகாரில், ஒரு கிராமத் தலைவராக (முகியா) இருந்து வழிநடத்தியது ஒரு பெண் என்று கேள்விப்பட்டபோது, 50 வயது ராம்வதி தேவி (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) ...