குஜராத்

சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் குஜராத் விவசாயிகளை அரசுக்கு எதிராக எப்படி போராடச் செய்தது
குஜராத்

சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் குஜராத் விவசாயிகளை அரசுக்கு எதிராக எப்படி போராடச் செய்தது

குஜராத்தின் பாவ் நகர் மாவட்டத்தின் கடலோர கிராமமான நிச்சா கோட்டா பகுதி விவசாயிகள், சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கத்திற்காக, தங்களது நிலங்கள் கையகப்படுத்துவதை...

விளக்கம்: காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்க சூரத்தின் உமிழ்வு வர்த்தக திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்க சூரத்தின் உமிழ்வு வர்த்தக திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது

உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்புகளின் கீழ், மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை நிறுவ, நிறுவனங்களுக்கு இது பணம் செலுத்துகிறது. சூரத்தின் முதன்மைத்திட்டம், ...