கோவிட் ஊரடங்குகளானது சுகாதாரம், தடுப்பூசிக்காக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் திண்டாடச் செய்கிறது
கோவிட்-19

கோவிட் ஊரடங்குகளானது சுகாதாரம், தடுப்பூசிக்காக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் திண்டாடச் செய்கிறது

முதலாளிகளால் கைவிடப்பட்டு, நகர்ப்புற சுகாதார வசதிகள் கிடைக்காததால், இரண்டாவது கோவிட் பரவலின் போது, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட...

நிவாரண மற்றும் ஆதரவு முறை, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் விஷயத்தில் எவ்வாறு  மீண்டும் தோல்வியுற்றன
வேலைவாய்ப்பு

நிவாரண மற்றும் ஆதரவு முறை, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் விஷயத்தில் எவ்வாறு மீண்டும் தோல்வியுற்றன

பெரிய அளவில் வேலை இழப்புகள், வருவாயில் 51% சரிவு மற்றும் உணவு சாப்பிடுவதை குறைதல் என - குஜராத்தில் அண்மை ஊரடங்கின்போது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்...