வேலைவாய்ப்பு

போதுமான வேலைகள் இல்லாததால் இந்தியா அதன் மக்கள்தொகை பலன்களை இழக்கிறது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'போதுமான வேலைகள் இல்லாததால் இந்தியா அதன் மக்கள்தொகை பலன்களை இழக்கிறது'

அரசு தனது சொந்த வேலைகளை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், தனியார் துறையினர் முதலீடு செய்து நல்ல தரமான வேலைகளில் ஆட்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதை உறுதி செய்வதற்கான...

இந்தியாவின் வீட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் தொற்றின்போது மீள்தன்மையுடன் இருந்தனர், ஆனால் அவர்களது மீட்பு தொலைவில் உள்ளது
பணியில் பெண்கள்

இந்தியாவின் வீட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் தொற்றின்போது மீள்தன்மையுடன் இருந்தனர், ஆனால் அவர்களது மீட்பு தொலைவில் உள்ளது

இந்தியாவில் 17 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெண்கள் வீட்டு அடிப்படையிலான பணிகளை கொண்டுள்ளனர், அவர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு அல்லது தேசியக் கொள்கை இல்லை.