வேலைவாய்ப்பு

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு
வளர்ச்சி

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு

நகரமயமாக்கல் மற்றும் கல்விக்கான தேவை அதிகரிப்புக்கு, கால்வாய்கள் வழிவகுத்தன, ஆனால் அவை பாசன வசதி செய்யும் பகுதிகளில் கொஞ்சம் தொழில்மயமாக்கல் உள்ளது...

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு
ஆட்சிமுறை

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு

பெருந்தொற்றால் தெருவோர விற்பனை பாதித்த நிலையில், அரசின் நுண்கடன் திட்டம், இந்தியாவின் ஏழை வியாபாரிகளுக்கு கடைக்காரர்களுக்கு உதவியிருக்கலாம். ஆனால்...