வேலைவாய்ப்பு

இந்தியாவின் கண்ணுக்கு தெரியாத பணியாளர்கள்: வீட்டில் பணி புரியும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த ஊதியம், சட்டப் பாதுகாப்பு இல்லை
வேலைவாய்ப்பு

இந்தியாவின் கண்ணுக்கு தெரியாத பணியாளர்கள்: வீட்டில் பணி புரியும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த...

உரிய சட்டங்கள் இல்லாத மற்றும் பேரம் பேசும் திறனில்லாத நிலையில், இந்தியாவில் உள்ள வீட்டில் பணிபுரியும் பெண்கள் பெரும்பாலும் சமூகப் பாதுகாப்பு...

குறைபாடுள்ள MGNREGS வருகை செயலி உலகின் மிகப்பெரிய கிராமப்புற வேலைத் திட்டத்தில் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்தை பாதிக்கிறது
ஆட்சிமுறை

குறைபாடுள்ள MGNREGS வருகை செயலி உலகின் மிகப்பெரிய கிராமப்புற வேலைத் திட்டத்தில் தொழிலாளர்களின்...

தேசிய மொபைல் கண்காணிப்பு அமைப்பு என்ற செயல் திட்டமான செய்யப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அது எந்த நோக்கத்தையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று நிபுணர்கள்...