சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் குஜராத் விவசாயிகளை அரசுக்கு எதிராக எப்படி போராடச் செய்தது
குஜராத்

சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் குஜராத் விவசாயிகளை அரசுக்கு எதிராக எப்படி போராடச் செய்தது

குஜராத்தின் பாவ் நகர் மாவட்டத்தின் கடலோர கிராமமான நிச்சா கோட்டா பகுதி விவசாயிகள், சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கத்திற்காக, தங்களது நிலங்கள் கையகப்படுத்துவதை...

வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுலாவுக்கு எதிரான பசுமை பாதுகாப்பை அந்தமான் தீவுகள் எவ்வாறு இழக்கின்றன
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுலாவுக்கு எதிரான பசுமை பாதுகாப்பை அந்தமான் தீவுகள் எவ்வாறு இழக்கின்றன

அந்தமான் தீவுகளில் பெரிய வணிக, சுற்றுலா மற்றும் கப்பல் திட்டங்களை அமைக்கும் மத்திய அரசின் திட்டம், பிராந்தியத்தின் தனித்துவமான பல்லுயிர் மற்றும்...